Jan Knap / Obrazy, akvarely


Termín: od 24. 04. 2014 do 15. 06. 2014
Čas: vernisáž od 17 hodin

Jan Knap (1949) po svém působení v Německu, Spojených Státech a v Itálii se v 90. letech 20. století vrátil do kulturního klimatu Čech a přinesl neobvyklý a harmonický způsob malby figurálních scén sakrálního rázu.

 

Jan Knap, Bez názvu, olej, plátno, 85 x 120 cm, 2010-11

Exulant a světoběžník Jan Knap od listopadu 2004 žije v Plané u Mariánských Lázní. Do České republiky se ale vrátil v roce 1992 a od té doby jeho malířské a kreslířské umění obohacuje duchovní klima současné umělecké scény. Zároveň ji také relativizuje, poněvadž do zdejšího prostoru zaměřeného na postkonceptuální projevy a sociální sondy a vyostřené vnímání rozporuplného světa kolem nás, přináší hodnoty lásky, lidského souručenství, naděje a klidu, které jakoby nebyly z tohoto času.

 Jan Knap, Bez názvu, olej, plátno, 60 x 51 cm, 2011

Pastorální figurální scény, v nichž dominují děti, matka a otec, doplněné andělskými bytostmi, se odehrávají povětšinou v harmonické krajině. Vše je prodchnuto hlubší symbolikou a duchovními vrstvami, vyplývajícími z křesťanských hodnot. 

Kurátorka: Mgr. Božena Vachudová

Jan Knap, Bez názvu, olej, plátno, 50 x 57 cm, 2011