Svatopluk Klimeš / Ohňová země


Termín: od 24. 04. 2014 do 15. 06. 2014
Čas: vernisáž od 17 hodin

Svatopluk Klimeš (1944) je průkopníkem používání alternativních výrazových prostředků v malbách, kresbách i fotografiích, a to především ohňových stop, zachycených různým typem propalování. Své bohaté zkušenosti využije ve výstavě, chystané k jeho životnímu jubileu.

Svatopluk Klimeš, z cyklu Zlomky z Herákleita, 2013

Svatopluk Klimeš ve svých různorodých výtvarných prací používá oheň, který je pro něj prvkem nikoliv prvkem destruktivním, ale prvkem tvůrčím. Jeho výtvarné uvažování často naznačuje téměř filozofické přemýšlení, které se pohybuje v mantinelech evropského kulturního myšlení, jehož základem je starověké Řecko a křesťanská Evropa. V některých pracích se přímo obrací k řeckému filozofovi Hérakleitovi, v jiných prací využívá symboliku židovskou či křesťanskou. Autorův přístup k těmto tématům je ryze konceptuální, nicméně výsledné kresby, malby, objekty, či instalace neztrácejí ani na estetické kvalitě a vizuální síle.

Svatopluk Klimeš, z cyklu Cesta z Helsinek do Suonenjoki - celkem 55 fotografií 17 x 12,5 cm, čas vypálen, 12.52 12.45.

 

Kurátorka: Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková

 

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program pro veřejnost a také komentované prohlídky a výtvarné dílny pro školní skupiny.

10. května se uskuteční v rámci Ostrovských slavností Zahradní slavnost, která bude inspirová výstavou Svatopluka Klimeše a ponese se v duchu témat Oheň - světlo - alchymie. V rámci celodenního programu, který bude připraven převážně pro rodiče s dětmi, proběhne workshop s autorem. Vstupné zdarma.

8. června proběhne výtvarná dílna inspirovaná výstavou Svatopkluka Klimeše s názvem Malba ohněm do dřeva. Vstupné: 50 Kč.

Pedagogové se mohou se svými žáky a studenty objednávat na komentované prohlídky a výtvarné dílny na následujícím tel. 724 832 556. V případě zájmu je možné připravit pro školní skupiny workshop přímo s autorem.