Film Poster Is Not Dead


Termín: od 3. 07. 2014 do 3. 08. 2014
Čas: 17:00 vernisáž

Problematika filmového plakátu je v oblasti současného výtvarného umění spíše okrajovou záležitostí. V návaznosti na silnou tradici výtvarně pojatého filmového plakátu a takzvaného zlatého věku filmového plakátu, který představovala v Československu 60. léta minulého století, zkoumá autorka projektu, doktorandka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Karolína Nejepsová současný stav českého filmového plakátu.

 

A. Jansa, 12 Year a Slave, návrh filmového plakátu

Filmový plakát je první vizuální informací, která nám zprostředkovává náladu a zaměření daného filmového snímku. Zároveň představuje svébytné vizuální médium, náležící do oblasti grafického designu, které může svým originálním pojetím daným osobností a kreativitou tvůrce, grafického designéra a umělce v jednom, přesahovat do oblasti volného nebo též vysokého umění. Filmový plakát nemusí být pouhým „sluhou“ daného snímku. Právě v oblasti filmového plakátu může grafický designér volněji používat své umělecké cítění a svou kreativitu. Zároveň filmový plakát, který často nalezneme ve veřejném prostoru, může být jedním ze způsobů, jak široké veřejnosti představit současné výtvarné umění.

Ve spolupráci s FUD UJEP autorka uspořádala několik výstav filmových plakátů, a to v kadaňském kině Hvězda. Výstava v letohrádku Ostrov navazuje na tuto činnost a představuje práce studentů Ateliéru Grafický design 1 a Ateliéru Aplikované a reklamní fotografie. Výstava je uspořádaná k příležitosti největšího filmového svátku v České republice a klade si za cíl ukázat, že filmový plakát nemusí být jen marketingovým produktem zaplněným fotografiemi herců a logotypů firem, ale že může být i kvalitní ukázkou současného umění.

V rámci doprovodného programu k výstavě se dne 12. července od 16 hodin uskuteční komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou projektu Karolínou Nejepsovou.

Autorka projektu, kurátorka výstavy: MgA. Karolína Nejepsová

Kurátorka za galerii: Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková

Fotografie z vernisáže a instalace výstavy