ZUŠ Ostrov / Hudba a výtvarné dílo


Termín: od 4. 04. 2014 do 20. 04. 2014
Čas: vernisáž v pátek 4. dubna od 16 hodin

Výstava je výsledkem společného projektu Letohrádku Ostrov a výtvarného oboru Základní umělecké školy v Ostrově. V zimních měsících žáci ZUŠ pracovali v dětském ateliéru ostrovského letohrádku a pod vedením svých pedagogů Hany Vaculíkové a Lukáše Lercha společně s kurátorkami galerie Zdeňkou Bílkovou a Boženou Vachudovou hledali souvislosti mezi uměním hudebním a výtvarným.

Kurátorky galerie připravily pro žáky malou výstavu špičkových uměleckých děl ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, inspirované hudbou či hudebními motivy. Během těchto setkání se žáci nejen seznámili s těmito výtvarnými díly, ale zároveň s nimi pracovali, analyzovali jejich barvy či kompozice, obrazy ve svých dílech dotvářeli nebo se inspirovali autorovým uměleckým stylem. Žáci skvěle reagovali například na obraz Emila Filly (1882-1953) Hudební zátiší z roku 1932 a vytvářeli zajímavé koláže inspirované tímto špičkovým uměleckých dílem. Žáci se též inspirovali figurálními obrazy Antonína Pelce (1895-1967) a Antonína Procházky (1882-1945), geometrickými kompozicemi Vladislava Mirvalda (1921-2003), Františka Hudečka (1909-1990) a Jánuše Kubíčka (1921-1993) či plastikami Věry Ružičkové-Bejrové (*1924) a Zbyňka Sekala (1923-1998).

Kromě inspirace vystavenými díly se žáci pokoušeli vizuálně zobrazit hudbu, přičemž barva naznačovala náladu skladby a linie rytmus a melodii skladby. Vznikala zajímavá abstraktní díla podle různých interpretů, vážné hudby i současných hudebníků.

Některé skupiny také pracovaly s novými médii – jako výtvarný materiál jim posloužily staré CD, případně využily možnosti počítačové vizualizace hudby, podle kterých poté vytvářely velmi působivé malby.

Výstava návštěvníkům nabízí mnohé zajímavé úhly pohledu na problematiku vzájemného vztahu mezi hudbou a výtvarným uměním viděný očima nadaných žáků Základní umělecké školy v Ostrově.

 

Kurátorky: Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková a Mgr. Hana Vaculíková

Pozvánka