Jitka Kůsová - O lidském.../ Pod kůží


Termín: od 26. 06. 2014 do 24. 08. 2014
Čas: vernisáž od 17 hodin

Sochařka, malířka, kreslířka a grafička Jitka Kůsová (1962)se ve svém díle zaměřila na zkoumání člověka a lidské figury, přičemž způsobem tohoto vyjádření je zejména realistická figurální kresba. Lidské tělo je pro autorku nejdůležitějším motivem. Tělo chápe jako prostředek k vyjádření emocí a duševních stavů člověka. Pojetí člověka jako rozpolcené entity pohybující se v neustálém souboji duše a těla, není autorce vlastní. Člověk je duše i tělo, přičemž tělo je naším nástrojem k prosazování duše. Tělo je způsobem, jakým jsme ve světě. Nelze tedy chápat tělo a duši odděleně, ale pouze ve vzájemné koexistenci lidského bytí.

Skrz lidské tělo nezkoumá autorka rozdíly mezi pohlavími, ani tělo své vlastní, tak, jak tomu je u současných genderových umělkyň. Člověk, ať již představen tělem mužským či ženským, je pro autorku námětem k vyjádření obecných principů a zároveň problémům současné společnosti. Skrz tělo tak promlouvají témata jako odcizení, komunikace, manipulace, přetvářka, ale i něha, láska, porozumění a citlivost. Tedy témata či vlastnosti, které vztahujeme k pojmu „lidské“, ale zároveň také vlastnosti, které vnímáme jako „nelidské“, i když jsou nedílnou součástí toho, co z nás dělá člověka.  Všechna tato témata se pak projevují v autorčiných kresbách, malbách, grafice i objektech ze dřeva, pískovce či laminátu. Základem jejího díla je velmi dobře zvládnutá figurální kresba s přesnou linií, které nechybí citlivost a autorčin specifický rukopis. Pro výstavu v Letohrádku Ostrov byly vybrány převážně autorčiny kresby a také několik objektů.

V rámci doprovodného programu k výstavě se dne 18. září od 17 hodin uskuteční přátelské setkání s Jitkou Kůsovou.

 

Kurátorka výstavy: Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková