Přehled výstav v Letohrádku Ostrov 1961 - 2011

1961

23. 6. 1961 otevření galerie

Karel Hájek /fotografie/                                                               září

Ladislav Fládr – Lubomír Topinka – Jan Wenig /plastiky, monotypy/ 8. 10. – 5. 11.

Oldřich Beran – Jiří Zavoral – Ladislav Šibrava                                listopad

Milan Kraus – František Nonfried /plastiky, monotypy/                     prosinec

 

1962

Adolf Hoffmeister                                                                        leden

Současná malba /ze sbírek/                                                         únor – březen

František Tichý /grafika/                                                              25. 3. –

Výtvarná výchova na mateřských školách                                       3. 6. –

Moderní holandská grafika                                                           27. 4. – 31. 5.

Jindřich Prucha /obrazy/                                                               1. 7. – 30. 8.

Japonské dřevoryty /s Národní galerií/                                           5. 8. –

Z vlastních sbírek                                                                        září

Václav Špála obrazy /s národní galerií/                                          16. 9. –

Václav Vodák /obrazy, monotypy, tempery/                                    14. 10. –

Výstava odborných asistentů kateder výtvarné výchovy

na Pedagogických institutech v Ústí n. L. a K. Varech

/J. Brožek, M. Houra, Bohuslav Maleček, V. Mirvald, O. Beran,

O. Homolka, V. Kříž, B. Sedláček, K. Retter/                                  18. 11. – 15. 12.

Výstava fotografií /amatéři Ostrov, Nejdek/                                   16. 12. – 11. 1. 1963

 

1963   

Stanislav Odvárko /obrazy, kresby, grafika/                                    3. 3. – 31. 3.

Sociální umění 20. let                                                                  7. 4. – 19. 5.

Dětský výtvarný projev /LŠU Ostrov, Karlovy Vary/                                   26. 5. – 23. 6.

Vincenc Beneš /obrazy/                                                               30. 6. – 18. 8.

Antonín Slavíček /z Roudnické galerie/                                          25. 8. – 29. 9.

Z grafických sbírek GU v Ostrově                                                   září – říjen

Nesmírný krásný život fotografie

/T. Billerová, K. Fialová, L. Kynderová/                                            6. 10. – 3. 11.

Václav Lokvenc /plastika, grafika/                                                10. 11. – 15. 12.

České moderní výtvarné umění /přírůstky 1963/                            19. 12. – 2. 2. 1964

 

1964

Černobílá krajina - kresby, grafiky

/M. Houra, B. Kopecký, V. Šavel, Z. Veselý/                                     1. 3. – 31. 3.

Kresby a studie současných malířů /ze sbírek/                               12. 4. – 16. 4.

Polská grafika                                                                           19. 4. – 24. 5.

Jaroslav Grus /malba, kresba/                                                     31. 5. – 28. 6.

Dětský výtvarný projev                                                                29. 5. – 21. 6.

Miroslav Holý /obrazy, kresby, grafika/                                            5. 7. – 9. 8.

Karel Valter /obrazy, kresby, grafika/                                            16. 8. – 20. 9.

Textil – sklo – porcelán /J. Husáriková, O. Lípa, J. Ježek/               27. 9. – 25. 10.

F. Jelínek – K. Kuneš – V. Radechovský /obrazy, sochy, fotografie/     1. 11. – 5. 1.

Miroslav Uttl /kresby/                                                                 25. 10. – 15. 11.

Václav Požárek /film, grafika/                                                        6. 12. - 5. 1.

 

1965

Václav Chlad /kresby, dřevořezy/                                                    10. 1. – 7. 2.

Emil Filla  - České středohoří                                                           7. 2. – 28. 3.

Současná jugoslávská grafika                                                        13. 1. – 31.1.

Jiří Fürbach /kresby, grafika, objekty/                                             14. 2. – 14. 3.

Šmidrové /B. Dlouhý, K. Nepraš, J. Vožniak, R. Komorous/                28. 3. – 30. 5.

Skupina A 59 /J. Hampl, B. Zahradil, M. Křišta, O. Feidler,

V. Mašata, V. Bergr/                                                                     11. 4. – 6. 6.

Výstava výtvarných prací LŠU Rokycany                                          30. 5. – 27. 6.

Arnošt Paderlík /kresby, grafika, plastiky/                                      20. 6. – 5. 9.

Karel Hladík /plastiky/                                                                 11. 7. – 26. 9.

Krajka /průmyslová krajka Kraslice/                                               26. 9. – 7. 11.

Skupina Purkyně /obrazy, kresby, grafika, plastiky/                         19. 9. – 14. 11.

Tvůrčí skupina moderního realismu /V. Eibl, E. Famíra, J. Hanzálek,

B. Holakovský, A. Koenigsmarková, A. Kovář, J. Novák,

J. Nováková-Umlaufová, F. Štegl, J. Tetínek, B. Wünsch/                  19. 9. – 14. 11.

Jaroslav klát /akvarely/                                                                28. 11. – 27. 2.

 

1966

Vladimír Vašíček  /obrazy, akvarely, kvaše, monotypy/                      30. 1. – 27. 2.

Stanislav Martinec – Věra Martincová /keramika/                              6. 3. – 17. 4.

Eryk Lipiński – plakáty /s Polským kulturním střediskem/                  3. 4. – 15. 5.

Edward Hartwig – fotografie /s Polským kulturním střediskem/          20. 4. – 22. 5.

Zdenek Seydl – grafika z let 1944 – 1959                                      20. 5. – 3. 7.

Dětský výtvarný projev /Ostrov, Karlovy Vary, Nová Role                   29. 5. – 26. 6.

Ladislav Zívr – sochařské dílo 1931 – 1966                                     30. 6. – 21. 8.

Slovenská grafika /se SNG Bratislava/                                            2. 10. – 27. 11.

Art protis /s Výzkumným ústavem vlnařským Brno/                          1. 12. – 22. 1.

 

1967

Sváteční umění – jihočeští naivní umělci

/převzato z Jihočeského muzea/                                                     5. 2. – 20. 3.

Moravská grafika 66 /převzato z Domu umění města Brna/               26. 3. – 7. 5.

Česká malba 19. století /ze sbírek, výpůjčky NG Praha, ZČG Plzeň/    21. 5. – 30. 6.

Děti tvoří – výtvarné práce dětí z Brtnice                                          28. 5. – 25. 6.

Česká krajina /obrazy, kresby ze sbírek/                                     červen – červenec

Sergej Gerasimov /akvarely/                                                          18. 6. – 23. 7.

Jan Hendrych /plastiky/                                                             červenec – srpen

Vladimír Silovský /grafika/                                                         červenec – srpen

Obrazy Jindry Husárikové                                                             10. 9. – 29. 10.

Intergrafik – mezinárodní grafika                                                   20. 8. – 20. 9.

Karel Havlíček – Fantaskní kresby                                                  5. 11. – 10. 12.

Užité umění /Dolejš – keramika, Drnková – tapiserie, Hlava – sklo/ prosinec – leden

 

1968

A. G. Smirnov /obrazy, kresby/                                                     25. 2. – 31. 3.

Käthe Kollwitz /grafika/                                                                            

Jan Zrzavý /ilustrace/

Karlovarský porcelán                                                                    7. 4. – 26. 5.

Nová moskevská škola                                                                      květen

Dětská tvorba /LŠU Ostrov/                                                                červen

Bohuslav Reynek /grafika/                                                            12. 6. – 12. 7.

Josef Hampl /grafika, plastika/                                                      16. 6. – 15. 7.

Čestmír Janošek /malířské a grafické dílo/                                      15. 7. – 21. 8.

Eva Janošková /grafické dílo, objety/                                              15. 7. – 21. 8.

Mistři české grafiky /ze sbírek/                                                    červenec – srpen

Vladimír Koutský /laky/                                                                  8. 9. – 18. 10.

František Boček /grafika/                                                               8. 9. – 18. 10.

Padesát let v českém výtvarném umění                                         říjen – listopad

 

1969

Umění a textil /dekorativní textilie/                                               2. 3. – 7. 4.

Jan Svoboda – Fotografie                                                            19. 1. – 29. 2.

Josef Steklý – Obrazy, objekty                                                     20. 4. – 31. 5.

Jiří Šindler – Grafika, Ilustrace                                                     10. 5. – 1. 6.

Skupina 68 – Grafika /E. Činčerová, J. Hampl, P. Hampl,

M. Němeček, M. Svoboda, M. Šoltézová/                                       12. 4. – 8. 5.

Dětská tvorba – LŠU Žilina                                                           8. 6. – 4. 7.

Karel Svolinský – Grafika, kresby 1938 – 1968                              11. 6. – 14. 7.

Otakar Slavík /obrazy z let 1962 – 1968/                                      11. 7. – 20. 8.

Vladimír Boudník – Grafika 1959 – 1968                                       26. 9. – 16. 11.

Koláž v českém výtvarném umění                                                24. 8. – 30. 9.

Jiří Zavoral – Ilustrace k hudbě                                                    17. 8. – 14. 9.

Jiří Sever – Fotografie                                                                 16. 11. – 20. 12.

Jan Konůpek – Grafické cykly                                                           prosinec

 

1970

Ruské byliny v české ilustraci                                                       19. 4. – 4. 5.

Dětská tvorba /LŠU Ostrov/                                                         12. 5. – 7. 6.

Z vlastních sbírek – Obrazy, plastiky                                           červen, červenec

Věra Martincová – Užitá keramika                                                14. 6. – 12. 7.

Kamil Linhart – Reliéfy /výstava převzata z GBR Louny/                    2. 8. – 7. 9.

Vladimír Koutský – Užitá grafika 1965 – 1970                                25. 7. – 23. 8.

Věroslav Bergr – Kresby, plastiky, monotypy                                    9. 9. – 7. 10.

Textilie /Husáriková, Přibilová, Ševčíková; tapiserie, dekory, krajka/ 20. 9. – 25. 10.

Zdeněk Miler a jeho kreslené filmy                                              14. 10. – 12. 11.

V. I. Lenin v sovětské filmové tvorbě /filmové plakáty/                  12. 11. – 30. 11.

Čtyři výtvarníci /M. Hana, J. Sobota, V. Hakl, J. Vančura/                  5. 12. – 28. 12.

 

1971

Miroslav Jodas – Fotografie 1965 – 1970                                      14. 2. – 28. 3.

Sociální grafika /ze sbírek/                                                                           

Secesní plakát /ze sbírek UPM Praha/                                               duben

SŠUG Hollar – Grafika 71 /výstava převzatá z SČUG Hollar/                  květen

Umění v Ostrově /průřez kulturní historií města/                           23. 6. – 13. 8.

Dětská tvorba /LŠU Olomouc/                                                      7. 6. – 20. 6.

Adéla Matasová – Obrazy, reliéfy                                                22. 8. – 15. 9.

Současný japonský plakát /ve spolupráci s UPM Praha/                   4. 9. – 26. 9.

Oldřich Lípa – Práce ve skle                                                        19. 9. – 10. 10.

Karel Fron – Koláže                                                                   19. 9. – 10. 10.

Ostrov očima dětí /LŠU Ostrov/                                                   13. 10. – listopad

Tvůrci kresleného a loutkového filmu                                          13. 10. – listopad

 

1972

Jan Lauschmann – Fotografie 1922 – 1939                                    7. 5. – 28. 5.

Josef Lada – Výběr z díla                                                             4. 6. – 25. 6.

Ladislav Švarc – Porcelán                                                             27. 8. – 1. 10.

Zdeněk Smetana – Animovaný film                                               4. 10. – 24. 10.

 

1982

Zakladatelé české moderní grafiky /ze sbírek/                              11. 10. – 26. 12.

Západočeské umění ve sbírkách GU K. Vary /obrazy, sochy/            11. 10. – 26. 12.

Zdeněk Miler – Kreslený film                                                       11. 10. – 18. 11.

Jiří Šindler – Ilustrace, kaligrafie                                                  21. 11. – 26. 12.

 

1983

Z české krajinomalby                                                                    leden - únor

Sociální tendence v české kresbě a grafice 20. let /ze sbírek/         25. 2. – 15. 11.

Jitka Svobodová – Kresby, objekty                                               13. 3. – 17. 4.

Motiv ženy v současném českém umění                                       13. 3. – 17. 4.

Výrazový účinek linie /kresba, grafika, ze sbírek/                          18. 4. – 22. 4.

Jitka a Květa Válovy – Obrazy, kresby 1957 – 1982                       24. 4. – 24. 5.

Ludmila Jiřincová – Grafika                                                         24. 4. – 31. 5.

Nejhezčí dětem /přehlídka ilustrací Albatros/                                 26. 5. – 26. 6.

Karel Valter – Grafika                                                                  1. 6. – 30. 6.

Západočeské umění ve sbírkách GU K. Vary                                   3. 7. – 8. 9.

Grafická reprodukce obrazu v 17. a 18. století /ze sbírek/               31. 7. – 10. 10.

Adriena Šimotová – Grafika                                                         11. 9. – 10. 10.

Umění akvarelu /ze sbírek/                                                         11. 9. – 10. 10.

Adolf Born pro děti                                                                     12. 10. – 14. 11.

Děti a porcelán /LŠU Ostrov/                                                       12. 10. – 14. 11.

Motiv okna v současném českém umění /Fára, Jetelová, Klimeš,

Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Šimotová, Veselý/        16. 10. – 15. 11    

Bořivoj Hořínek – Fotografie                                                        19. 11. – 31. 12.

Nové kresby /přírůstky z let 1973 – 1983/                                     19. 11. – 15. 4.

Z české malby 19. století                                                            11. 12. – 31. 12.

 

1984

Jaroslav Vodrážka – kresby, grafika                                               5. 2. – 8. 4.

Marie Lacigová – Obrazy, kresby, grafika                                      12. 2. – 8. 4.

Bořivoj Žufan – Obrazy, akvarely                                                 15. 4. – 20. 5.

Výtvarný účinek linie a barvy                                                      16. 4. – 27. 4.

Kathe Köllwitz – Grafika                                                             29. 4. – 20. 5.

Slovenská grafika /ze sbírek/                                                     29. 4. – 30.11.

Olga Čechová – Ilustrace dětské knihy                                        27. 5. – 24. 6.

František Doležal – Kresby, studie, grafika                                   27. 5. – 24. 6.

Václav Balšán – Kresby, grafika                                                    1. 7. – 26. 8.

Vladimír Boudník – Grafika                                                         15. 7. – 9. 9.

Dalibor Stach – Fotografie                                                            2. 9. – 7. 10.

Z českého malířství 20. století /GVU Cheb/                                   15. 9. – 30. 10.

Jiří Šalamoun – Kresby pro děti                                                   16. 10. – 18. 11.

Heinrich Vogeler – Grafika 1872 – 1942                                       18. 11. – 1985

Západočeské umění ve sbírkách GU K. Vary – přírůstky                  17. 11. – 30. 12.

 

1985                                      

Jan Šafránek /kresby, grafika/                                                    23. 2. – 20. 3.

Milada Kazdová /výběr z tvorby 1935-1984/                                  23. 2. – 8. 4.

František Jelínek /akvarely/                                                        24. 3. – 21. 4.

Vladimír Tesař /výběr z díla/                                                        13. 4. – 30. 5.

Česká kresba a grafika 40. let /ze sbírek/                                    13. 4. – 31. 12.

Petr Strnad /kresby, grafika/                                                       28. 4. – 30. 5. 

Alois Sopr /plastika/                                                                    2. 6. – 30. 6.

Dětská tvorba – 30 let LŠU v Ostrově                                             2. 6. – 7. 7.

Západočeská keramika – I.                                                        14. 7. – 8. 9.

Stanislav Kolíbal /kresby, ilustrace/                                              21. 9. – 3. 11.

Výtvarný účinek barvy a linie                                                       15. 10. – 16. 11.

Petr Poš /filmová tvorba, ilustrace/                                              15. 10. – 16. 11.

Z české malby 20. století /ze sbírek/                                           10. 11. – 1986

Jiří Jun /kresby/                                                                        24. 11. – 1986

 

1986

Lev Šimák /výběr z díla/                                                            15. 3. – 20. 4.

Ex libris, drobná grafika 20. století /ze sbírek/                               1. 4. – 19. 5.

Pavel Laška /výběr z díla/                                                          26. 4. – 26. 5.

Sbírka Josefa Jeřábka /grafika a kresba, nové přírůstky/               17. 5. – 31. 12.

Jan Pelc /kresby, grafika/                                                          25. 5. – 23. 6.

Očima dětí /LŠU Ostrov/                                                             1. 6. – 29. 6.

Západočeská keramika II.                                                          6. 7. – 8. 9.

Štěpán Grygar /fotografie/                                                          2. 8. – 13. 10.

Josef Kluge /animovaný film/                                                     14. 10. – 21. 11.

Olbram Zoubek /výběr z díla 1958-1986/

Česká malba 20. století ve sbírkách Západočeské galerii v Plzni      9. 11. – 25. 2.

Historická grafika 17. a 18. století /ze sbírek/                               29. 11. – 25. 2.

 

1987

Anglická grafika /konec 18. století – 60. léta 20. století, z NG Praha/ 3. 3. – 29. 3.

Japonské knižní značky                                                                3. 3. – 29. 3.

Miloš Hana /obrazy/                                                                     2. 4. – 19. 4.

Milan Kraus /malby/                                                                    12. 4. – 18. 5.

Napodobení a inspirace /dětská tvorba, spolupráce s NG/                  1. 5. – 2. 6.

Alois Moravec /malby, kresby, grafika/                                           23. 5. – 5. 7.

Zakladatelé české moderní grafiky                                                23. 4. – 31. 12.

Marcel Šulc /výběr užitého umění/                                                   5. 6. – 26. 7.

Zdeněk Tůma /výběr z díla/                                                          12. 7. – 31. 8.

Slovenská grafika k výročí SNP                                                       4. 8. – 31. 8.

Volná tvorba mladých karlovarských výtvarníků                                 5. 9. – 7. 11.

Česká malba 20. století ze sbírek GBR Louny                                 21. 11. – 28. 2.

Padesát let filmového studia Gottwaldov                                       13. 10. – 16. 11.

 

1988

Vojtěch Cinybulk /kresby, grafika/                                               12. 3. – 31. 1.

Současné čínské ex libris /ze sbírky M. Humplíka/                         12. 3. – 24. 4.

Břetislav Werner /výběr z díla/                                                    26. 3. – 15. 5.

Karel Frauknecht /obrazy, kresby/                                               21. 5. – 26. 6.

Adéla Matasová /reliéfy/                                                             2. 7. – 28. 8.

Jan Samec ml. /kresby/                                                              2. 7. – 24. 7.

Laureáti štětínského festivalu současné polské malby

/převzato z Polského kulturního střediska/                                   29. 7. – 21. 8.

Vladimír Preclík /sochy/                                                                 3. 9. – 6. 11.

Film a dětský výtvarný projev                                                      18. 10. – 31. 10.

Jan Rajlich – Ruby                                                                       8. 10. – 27. 11.

Obrazy a grafika sovětských autorů                                             10. 11. – 10. 12.

 

1989

Rudolf Svatek /grafika, kresba/                                                   7. 2. – 21. 3.

Portrét v české grafice 20. století /ze sbírek/                                11. 2. – 28. 2. 90

Vladimír Suchánek /ex libris/                                                      29. 4. – 21. 5.

Západočeští umělci ve sbírkách GU Karlovy Vary                            15. 1. – 2. 4.

Náš svět /dětská tvorba/                                                            26. 4. – 10. 5.

Adolf Born /grafika/                                                                   15. 4. – 4. 6.

Milan Neubert /keramika/                                                           27. 5. – 13. 7.

Karel Valter /obrazy, grafika, kresby/                                           10. 6. – 21. 7. 

 

1990

České sochařství 20. století /ze sbírek/                                        10. 3. – 8. 4.

Karel Šafář – ex libris a drobná grafika                                         10. 3. – 8. 4.

Evropská grafika 17. – 18. století /ze sbírek/                                  7. 4. – 31. 12.

Tapiserie a skleněné objekty /ve spolupráci s UPM Praha/               14. 4. – 24. 6.

Vladimír Radechovský /fotografie/                                                31. 5. – 15. 7.

Libor Fára /výběr z díla/                                                                1. 7. – 6. 8.

František Steker /kresby, objekty/                                                12. 8. – 9. 9.

Jiří Patera /převzato z GUV Cheb/                                                 15. 9. – 21. 10.

Oldřich Lípa /sklo, kresby/                                                           15. 9. – 4. 11.

Kamil Lhoták /ze sbírek/                                                           5. 11. – 17. 2. 91

Portrét a postava výtvarném projevu                                        25. 11.  – 17. 2. 91

 

1991

Grafické techniky                                                                            únor

Jiří Šik /výběr z tvorby/                                                               6. 4. – 5. 5.

Výtvarný obor LŠU Ostrov                                                            1. 5. – 31. 5.

Pavel Sukdolák                                                                        11. 5. – 16. 6.

Jiří Zavoral                                                                                2. 6. – 23. 6.

Vladimír Gebauer – Kresby                                                         29. 6. – 28. 7.

Pavla Aubrechtová /kresby, ilustrace, objekty/                              29. 6. – 28. 7.

Jaroslava Severová – Výběr z tvorby                                            3. 8. – 31. 8.

Jan Šafránek – Výběr z tvorby                                                     3. 8. – 31. 8.

Zdena Fibichová /sochy, kresby/                                                  8. 9. – 29. 9.

Václav Plátek – Výběr z tvorby                                                     4. 9. – 29. 9.

Setkání – Výtvarníci žijící v SRN /S. Horvath, W. Mally-Kral,

J. Zelechovsky/                                                                         5. 10. – 3. 11.

Přírůstky z let 1985 – 1990                                                        leden – prosinec

Konfrontace /tvorba autorů Unie karlovarské oblasti/                   listopad – 1. 3. 92

 

1992

Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890 – 1939              21. 2. – 31. 12.

Jiří Kornatovský /kresby/                                                             14. 3. – 10. 5.

Ladislav Novák /alchymáže, fotodokumentace/                              16. 5. – 28. 6.

Bohuslav Reynek /grafika/                                                          11. 7. – 28. 8.

Malba a plastika 1. poloviny 20. století /ze sbírek/                          5. 9. – 31. 12.

Zdeněk Halámek /fotografie/                                                       5. 9. – 8. 10.

Jiří Ladocha – Sen o příběhu, příběh o snu                                     5. 9. – 8. 10.

Výstava stipendijních prací Unie karlovarské oblasti /Z. Braun,

J. Koubová, O. Haláková, J. Šik, M. Špora, L. Švarc/                       26. 11. – 31. 12.

 

1993

Grafická tvorba 19. století ve sbírkách galerie                              březen – prosinec

Umění 60. let /ze sbírek/                                                             2. 2. – 12. 4.

Dětská tvorba – ZUŠ Ostrov                                                          2. 4. – 2. 5.

Karel Havlíček /ze sbírek/                                                            17. 4. – 27. 6.

Vladimír Kraml /návrhy, plakáty, interiérová řešení, reklama, obrazy/ 7. 5. – 23. 5.

Socha a hlína /ve spolupráci s GVU Cheb, SČG Praha, MK Praha/       3. 7. – 29. 8.

Jiří Nepasický /obrazy, objekty, kresby/                                           4. 9. – 10. 10.

Historie ostrovských památek /fotografie, knihy, drobné předměty/  11. 9. – 13. 11.

Ilustrace knih pro děti – Albatros                                                 10. 10. – 14. 11.

Olga a Petr Halákovi /keramika, obrazy/                                       16. 10. – 1. 11.

Mezinárodní malířský plenér Milíře 1993 /ve spolupráci s UVU/      13. 11. – 31. 1. 94

 

1994

Vědecká ilustrace /ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros/             7. 4. – 3. 7.

Kresby – nové zisky fondu z let 1984 – 1994                                  9. 7. – 1995

Realita-fantazie-sdělení /ze sbírek/                                               1. 3. – 15. 5.

Projevy barokního umění /grafika, knihy, ze sbírek/                         1. 3. – 15. 5.

Galerie MXM /obrazy, kresby, objekty/                                            14. 5. – 26. 6.

Pavel Nešleha /obrazy, kresby, objekty/                                           2. 7. – 28. 8.

Radek Kratina /experimentální tisky a frotáže z 60. let/                    3. 9. – 4. 10.          

Slovenské umění ze sbírek GU                                                     10. 9. – 20. 11.

Markéta Prachatická /ilustrace/                                                     9. 10. – 20. 11.

Ostrovský zámecký park v proměnách staletí

/fakcimile rytin a kreseb/                                                            17. 9. – 26. 11.

Arteterapie – Hledání /ve spolupráci s psychiatrickým oddělením

nemocnice v Ostrově/                                                                 22. 10. – 6. 11.

Mezinárodní malířský plenér Milíře 1994 /ve spolupráci s UVU/        26. 11. – 31. 12.

 

1995

České umění 40. let /ze sbírek/                                                  4. 4. – 4. 6.

T. F. Šimon /grafická tvorba/                                                       4. 4. – 18. 6.

Česká grafická tvorba 60. let /ze sbírek/                                     20. 5. – 31. 10.

Jindřich Štreit /fotografie/                                                           17. 6. – 30. 7.

Dětská tvorba /4. ZŠ v Ostrově/                                                  21. 6. – 28. 6.

Walther Klemm, Carl Thiemann /dřevořezy/                                   1. 7. – 31. 8.

Josef Váchal, Jan Konůpek, Anna Macková /grafika/                        5. 8. – 17. 9.

Miroslav Tázler /obrazy/                                                             23. 9. – 31. 10.

Zámecký park v Ostrově                                                             10. 9. – 12. 10.

Výstava k přehlídce filmů pro děti                                                15. 10. – 31. 10.

Mezinárodní malířský plenér Milíře 1995 /ve spolupráci s UVU/       1. 11. – 31. 1. 96

 

1996

Černá a bílá /grafika, výstava převzata z Liberce/                          9. 3. – 28. 4.

Ludmila Jiřincová /grafika, kresby/                                             26. 3. – 28. 4.

Dorozumívání – Verständigungen                                               28. 9. – 18. 11.

Mezinárodní malířský plenér Milíře 1996 /ve spolupráci s UVU/       23. 11. – 31. 12.

 

2000

Historie ostrovského zámeckého parku                                          20. 4. –

Bilance I /kresby 1. poloviny 20. století, ze sbírek/                          20. 4. – 9. 7.

Pohádky a mýty v grafice

/tvorba němec. autorů v Čechách, ze sbírek/                                  červenec – září

Zdeněk Miler /filmová a ilustrační tvorba pro děti/                               říjen

František Stecker /akce/                                                               listopad

 

2001

Bilance II. /kresby 2. poloviny 20. století, ze sbírek/                       28. 4. – 8. 7.

Zdeněk Burian /ilustrace, ve spolupráci s GVU Cheb/                       18. 7. – 16. 9. 

Zdeněk Smetana /filmová a ilustrační tvorba/                                 23. 9. – 31. 10.

Socha a porcelánový objekt /ze sbírek a ateliérů karlovar. umělců/    28. 4. – 31. 7.

Osobnosti českého moderního malířství /ze sbírek/                         9. 10. – 31. 10.

Ve víru nitra – Arteterapie /ve spolupráci s psychiatrickým oddělením

nemocnice v Ostrově/                                                                   22. 6. – 15. 7.

Návraty k malbě /J. Bauch, M. Holý, A. Justitz, K. Lhoták, O. Nejedlý,

Z. Tůma, V. Vrbová-Kotrbová, ze sbírek/                                         5. 9. – 31. 10. 

Souznění                                                                                   21. 9. – 30. 9.

 

2002

Jan Hladík – Figurální tapiserie / Interpretace není kopie                 25. 4. – 15. 9.

Bilance III. /grafika 2. poloviny 20. století, ze sbírek/                     25. 4. – 16. 6.

Arnold Umlauf – Fotografie                                                          29. 6. – 31. 8.

Pamětní síň města Ostrova                                                           7. 9. – srpen 2007

Ve víru nitra – Arteterapie /ve spolupráci s psychiatrickým oddělením

nemocnice v Ostrově/                                                                   12. 9. – 30. 9.

Večerníček dětem /převzato od nadace pro transplantaci kostní dřeně

v Plzni z výstavní síně Adrie v Praze/                                              17. 9. – 31. 10.

Lenka Březinová – 1992/2002                                                       26. 9. – 31. 10.

Berenika Ovčáčková – Deset let grafické práce                                26. 9. – 31. 10.

 

2003

Alena a Michael Bílkovi                                                                  6. 5. – 31. 8.

Theatrum mundi – Divadlo světa                                                    6. 5. – 13. 7.

František Tichý                                                                            23. 7. – 21. 9.

Výtvarné umění nejen pro teenagery                                              10. 9. – 31. 10.

 

2004

Václav Balšán /obrazy, kresby/                                                      29. 4. – 8. 8.

Jaroslav Vodrážka /kresby, grafika/                                               29. 4. – 6. 7.

Jiří Šigut /záznamy.records/                                                          15. 7. – 31. 10.

Jiřímu Paterovi k poctě...                                                              23. 9. – 31. 10.

 

2005

Jenny Hladíková /Tapiserie – cesta – řeč/                                       28. 4. – 30. 6.

O věcech přírodních                                                                      28. 4. – 3. 7.

Právo na krajinu                                                                          14. 7. – 28. 8.

František Hodonský – Krajina roste nahá                                        14. 7. – 28. 8.

Jiří Jun – Trialog                                                                            8. 9. – 30. 10.

Aleš Lamr – Česká kresba 17                                                         8. 9. – 30. 10.

 

2006

Milena Dopitová – Má vítr také paprsky?                                         27. 4. – 18. 6.

Walcha, město umění – Současná australská tvorba                        27. 4. – 18. 6.

Nové výpravy                                                                               24. 6. – 1. 10.

Exprese                                                                                      24. 6. – 1. 10.

 

2007

Věra Janoušková – Anděl /Nové koláže                                           24. 4. – 8. 7.

Současná výtvarná fotografie na Karlovarsku /H. Fischerová,

Z. Halámek, B. Hořínek, Z. Illek, M. Kouba, S. Kožený, D. Kurc,

S. Milková, J. Moravcová, A. Šmídová, P. Volfová-Duchková/              24. 4. – 17. 6.

Rozmanitá strohost                                                                      21. 6. – 16. 9.

Ivana Lomová – Obrazy                                                                12. 7. – 16. 9.

3+1 s výhledem do parku /B. Hořínek, P. Knapek, F. Stecker,

P. Želechovský/                                                                            29. 9. – 4. 11. 

 

2008

Alena Burešová – Mé druhé já... nebo první?                                    24. 4. – 8. 6.

Eduard Milka – Návraty do krajiny                                                   24. 4. – 8. 6.

Anna Vančátová – V barvě                                                             19. 6. – 8. 6.

Sen a skutečnost – Grafická tvorba H. Vogelera ve sbírkách galerie    16. 9. – 7. 9.

Mezi námi/Grafický design – zdroj porozumění                                 18. 9. – 2. 11.

 

2009

Danuše Nožičková – Výběr z tvorby /obrazy, kresby, grafika/              23. 4. – 5. 7.

Zdeňce Čepelákové                                                                       23. 4. – 5. 7.

Vedni M. Hůrka – Závan vrtochů III                                                 16. 7. – 2. 8.

Výstava Výtvarného oboru ZUŠ Ostrov                                             27. 5. – 28. 6.

Monika Immrová                                                                            6. 7. – 27. 9.

Jiří Balcar – Těžko popsatelná skutečnost                                          5. 8. – 27. 9.

Japonské exlibris                                                                        16. 7. – 27. 9.

                                                                                        

2010

Jan Vičar – Lino a lžíce /grafika/                                                   22. 4. – 20. 6.

Vary(i)ace – Kresba I. /V. Balšán, J. Jun, J. Samec, F. Steker,

P. Strnad, L. Březinová, E. Milka, L. Hořínková, M. Košařová,

O. Lípa, M. Strnad, D. Nesnídal/                                                     22. 4. – 1. 8.

JOINT – Viktor Chalepa, Jiří Hanek /grafický design, design porcelánu/ 6. 5. – 16. 6.

Viktor Munk – Skrytá tvář /obrazy/                                                  24. 6. – 29. 8.

Staré techniky/Mladé nápady /malby na porcelán; L. Sárová-Malíská,

H. Vinklárková, J. Švéda, J. Samec jr., L. Männel, D. Bischoff,                

I. Tattermuschová, J. Štěpánek, M. Fürbringer, V. Riedelbauch,

A. Wohner/                                                                                  4. 7. – 29. 8.

Šimon  Brejcha – BUCH MUCH /experimentální malby, asambláže,

kresby, objekty, grafika/                                                                9. 9. – 31. 10.

Vary(i)ce – Kresba II. /F. Boček, F. Jelínek, J. Klát, M. Kraus,

J. Víšek, B. Werner, K. Retter, J. Samec st., M. Strnad, J. Šafránek,

M. Ludva, J. Šik, M. Hana, V. Květenský, V. Koutský, K. Havlíček,

J. Husáriková, K. Fron/                                                                   9. 9. – 31. 10.

 

2011

Kameny a průzory Mirky Nové                                                        28. 4. – 26. 6.

Dana Raunerová – Nebe je v Tobě aneb Láska až na půdu                28. 4. – 26. 6.

Jiří Zavoral – Malování pro radost                                                    23. 6. – 31. 8.

Půl století výtvarného umění v Letohrádku Ostrov /plakáty, pozvánky

k výstavám od založení galerie v Ostrově po současnost

doplněné sbírkovými artefakty/                                                     23. 6. – 31. 10.

1x50 Grafické listy 20. století ve sbírkách GUKV                               23. 6. – 28. 8.

2x50 Grafické listy 20. století ve sbírkách GUKV                                8. 9. – 31. 10.

Ženské závislosti II /Š. Bláhovcová, N. Semotánová, D. Štrosová,

K. Koblenová, V. Chalánková, B. Svatošová Kirchner, H. Čubová,

L. Cajthamlová, T. Morová, D. Havránková/                                      8. 9. – 31. 10.

…a nějak se začít musí /návrhy filmových plakátů studentů

Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech/    8. 9. – 31. 10.

 

Přehled výstav 2012 - 2017