Archiv 2009

 • Odpolední vrtošení - Den otevřených dveří 2009

  Odpolední vrtošení - Den otevřených dveří 2009

  Fotografie z Odpoledního vrtošení - Dne otevřených dveří.

  16. května 2009

 • Výtvarná dílna k výstavě Jiřího Balcara

  Výtvarná dílna Kateřiny Rejchrtové k výstavě Jiřího Balcara - Těžko popsatelná společnost.


  Cílová skupina: žáci 7. až 9. ročníků základních škol a studenti středních škol

  Časový harmonogram: 14. – 27. září 2009
                                        
  Návštěvnost: 4 výtvarné dílny pro ZŠ a SŠ – 50 osob

  Časová dotace dílny: 2 vyučovací hodiny v galerii

  Místo konání: výstavní sál v 2. patře Letohrádku Ostrov

  Personální zajištění: Bc. Kateřina Rejchrtová, odborná pracovnice galerie

  Materiálové zajištění: kancelářské papíry, kartóny, tužky, nůžky, pravítka, rydla, hlubotiskové barvy, rukavice, hadry
                                              

  Popis programu:

  1. část – Seznámení s tvorbou J. Balcara – 20 minut:

  Výklad a následná diskuse o těžko uchopitelném světě Balcarových grafik, plných anonymních figur, číslic

  a písmen. Nastínění širšího kontextu doby vzniku děl. Zaměření se na poslední etapu Balcarova díla – grafické listy znázorňující vysokou společnost, modelky a celebrity z časopisů, ale i komorní náměty rodinných sešlostí. Společná formulace dojmů z tvorby.

  2. část – Tvůrčí dílna:

  Žáci si promyslí či naskicují figurální kompozici, využijí podobné výtvarné prvky jako J. Balcar. Mohou zpracovat různá společenská i osobní témata (př. z rodinného nebo školního prostředí). Na připravený kartón nalepí vystříhané figury, předměty, písmena, ad. Do kartónu lze též rýt rydly. Na takto zpracovaný kartón nanesou barvu a pomocí hadru ji „vytřou“ do požadované sytosti. Díky zatřené barvě se zvýrazní vyryté motivy a nalepené části získají na plastičnosti.