Archiv 2017

 • Galerijní animace k výstavám P. Buzkové a L. Tůmy

  Galerijní animace k výstavám P. Buzkové a L. Tůmy

  Na přelomu září a října probíhaly v letohrádku galerijní animace k výstavám Petry Buzkové Pjotry a Lukáše Tůmy. 

  Petra Buzková Pjotra / Návraty k sobě

  Hlavním a vyjadřovacím prostředkem Petry Buzkové je malba, ve které klade důraz na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspiraci nachází ve vzpomínkách na své zážitky především z dětství.  Obrazy jsou v duchu subjektivního vnímání světa kolem nás.

  Lukáš Tůma / zá-ti-ším

  Pro tvorbu Lukáše Tůmy je typické experimentování s klasickými grafickými technikami. Neobvykle kombinuje hlubotiskové techniky s tiskem z výšky či sestavuje obraz z několika tiskových matric. Z jedné matrice vytváří více tisků, v různých barevných variantách, ve kterých hledá ideální souhru barvy a tvaru.

  Animace se uskutečnila přímo ve výstavě. S dětmi jsme si povídali o jejich zážitcích s dětství, o předmětech, které jim připomínají nějakou událost. Zkoumali jsme společně detaily obrazů Petry Buzkové. Mluvili jsme též o tom, jakých způsobem může malíř či grafik zobrazit v díle světlo. Hledali jsme ideu stromu - lineární kresby stromu na průhledném papíře jsme prosvítili a součet jednotlivých obrazů nám ukázal, jak různě lze vnímat strom. Snímali jsme stopu z matricí Lukáše Tůmy, technikou frotáže.

  V měsíci září a říjen 2017 se ukutečnilo 14 edukačních programů a zúčastnilo se jich 262 dětí.

  Koncepce programu: Zdeňka Bílková, Kateřina Pavelková

  Realizace: Zdeňka Bílková, Kateřina Pavelková a Michaela Šárköziová

   

 • Galerijní animace k výstavě EXPOZICE

  Galerijní animace k výstavě EXPOZICE

  Výstavu EXPOZICE, která se konala v první polovině roku 2017, připravil kurátor Radek Wohlmuth. Vystavující autoři Basjuk Ondřej, Patrik Hábl, Markéta Hlinovská, Jana Kasalova, Krištof Kintera, Šárka Basjuk Koudelová, Petr Nikl, Eugenio Percossi připravili zcela nový prohlídkový okruh po galerii. Návštěvníci výstavy, ale také doprovodných programů měli možnost prozkoumat tradiční zámecké prostory v netradičním pojetí. Navštívili například Galerii předků, Čínský salónek, Ztracenou komnatu či Lovecký salónek. Osm současných autorů vytvořilo osm zámeckých komnat.

  V rámci galerijních animací k výstavě jsme si povídali o historii a legendách budovy letohrádku, o tajemné alchymistické laboratoři, o tom, kde byla ložnice markraběnky či o tajném schodišti vévody. EXPOZICE spojovala minulé a současné a stejně tak i my jsme se společně pohybovaly mezi minulostí a současností. Interaktivní program se odehrával přímo ve výstavě a na závěr byl doplněn výtvarnou dílnou inspirovanou Galerií předků Krištofa Kintery, kde děti či studenti měli za úkol vymyslet si svého imaginární předka, a to formou koláže.

  V měsíci květnu a červnu 2017 se uskutečnilo 18 těchto zážitkových programů a zúčastnilo se jich 248 žáků a studentů.

  Koncepce a realizace programů: Zdeňka Bílková

   

 • Vánoční dílny - tisk ze želé destičky

  Vánoční dílny - tisk ze želé destičky

  Fotografie z vánočního výtvarného programu pro třídy pana učitele Lukáše Lercha ze Základní umělecké školy v Ostrově. Žáci si nejprve prohlédli výstavu německých autorů žijících před 2. světovou válkou v pohraničí. Shlédli grafiky například Carla Thiemana, Waltera Klemma či Heinricha Vogelera, dozvěděli se informace o jejich životních osudech i o tom, jakým motivům se autoři ve svých dílech věnovali. V grafikách poznali Boží Dar či Klínovec. Následovala výtvarná dílna zaměřená na netradiční grafickou techniku - tisk ze želé destičky. Používali jsme akrylové barvy a papírové šablony. Vznikaly krásné vánoční motivy, ale i velmi zajímavé abstraktní tisky. 

  Tohoto programu se zúčastnily celkem 3 skupiny ze Základní umělecké školy v Ostrově, a to ve dnech 15. 12. a 18. 12. 2017.

 • Vánoční dílna - papírové stromečky 15. 12. 2017

  Vánoční dílna - papírové stromečky 15. 12. 2017

  Fotografie z vánočního výtvarného programu pro třídu 4.B paní učitelky Zuzany Knapkové z 1. Základní školy v Ostrově. Žáci si nejprve prohlédli výstavu německých autorů žijících před 2. světovou válkou v pohraničí. Shlédli grafiky například Carla Thiemana, Waltera Klemma či Heinricha Vogelera, dozvěděli se informace o jejich životních osudech i o tom, jakým motivům se autoři ve svých dílech věnovali. V grafikách poznali Boží Dar či Klínovec. Následovala výtvarná dílna zaměřená na tvorbu jednoho z hlavních vánoční symbolů - stromečku. Tradice zdobení vánočních stromečků pochází z německých měst, poprvé se objevil v Brémám v roce 1570 (odkud pocházel právě Heinrich Vogeler). Postupně z bohatých měšťanských německých domů dostává i do domů chudšího obyvatelstva a počátkem 19. století se začíná objevovat i v zemích českých. Výtvarný program připravila Zdeňka Bílková a Katka Pavelková.

 • Vánoční program pro seniorky 13. 12. 2017

  Vánoční program pro seniorky 13. 12. 2017

  Seniorky studující při ZUŠ Ostrov pod vedením Lukáše Lercha pravidelně navštěvují letohrádek a vždy je pro ně připraven edukativně-výtvarný program. Tentokrát jsme studentkám přiblížili tvorbu německých grafiků žijících v pohraničí před 2. světovou válkou. Galerie umění spravuje poměrně rozsáhlou sbírku těchto autorů. Připravena byla výstava děl ze zimní tématikou, k vidění byly například grafiky Waltera Klemma, Carla Thiemana či Heinricha Vogelera. Kurátorka Zdeňka Bílková přiblížila seniorkám tvorbu těchto autorů a jejich zajímavé životní osudy. Následovala výtvarná dílna zaměřená na techniku linorytu vedená Kateřinou Pavelkovou. 

 • Vánoční razítkování 8. 12. 2017

  Vánoční razítkování 8. 12. 2017

  Fotografie z vánoční výtvarné dílny pro školní skupiny, která byla zaměřená na tvorbu vlatního balícího papíru, visaček na dárky a vánočních přání. Použili jsme krásná razítka a pokusili se pomocí nich vytvořit originální vzory. Děti práce velice bavila a odnesly si domů krásné výrobky. Výtvarná dílna se uskutečnila pro žáky ze Základní školy Ostrov paní učitelky Kopecké.

  Vánoční tvůrčí dílny slouží k rozvoji výtvarných schopností a kreativního myšlení žáků a studentů a přinášejí alternativní možnost výuky výtvarné výchovy v prostorách galerie. Nabízejí moderní a současné techniky, z nichž některé by se ve školním prostředí daly velmi těžko realizovat. Tyto výtvarné dílny jsou alternativou ke galerijním animacím a lze je tedy realizovat i mimo výstavní sezónu. Dílny se skládají vždy z edukační části, kde je žákům představena zvolená výtvarná technika a její historie. Tyto dílny jsou často připravovány v souvislosti s nadcházejícími významnými svátky (Velikonoce, Vánoce aj.), přičemž zahrnují vždy povídání o zvycích, tradicích a historii těchto svátků. Děti se v rámci dílen nejen naučí novou výtvarnou techniku, ale zároveň se rozvíjejí v oblasti estetického cítění, barevných vztahů a harmonii barev a učí se komunikovat výtvarným jazykem. Žákům i studentům bude poskytnut veškerý potřebný výtvarný materiál na danou dílnu.

 • Vánoční přání 5. 12. 2017

  Vánoční přání 5. 12. 2017

  Fotografie z výtvarné dílny zaměřené na tvorbu originálních vánočních přáníček. Žáci ze 4.A paní učitelky Lenky Machalové ze Základní školy Myslbekova Ostrov si vytvořili překrásná atypická vánoční přáníčka, která jistě udělají radost jejich rodičům či prarodičům. Výtvarné dílny se zúčastnilo 21 dětí.

   

  Vánoční tvůrčí dílny slouží k rozvoji výtvarných schopností a kreativního myšlení žáků a studentů a přinášejí alternativní možnost výuky výtvarné výchovy v prostorách galerie. Nabízejí moderní a současné techniky, z nichž některé by se ve školním prostředí daly velmi těžko realizovat. Tyto výtvarné dílny jsou alternativou ke galerijním animacím a lze je tedy realizovat i mimo výstavní sezónu. Dílny se skládají vždy z edukační části, kde je žákům představena zvolená výtvarná technika a její historie. Tyto dílny jsou často připravovány v souvislosti s nadcházejícími významnými svátky (Velikonoce, Vánoce aj.), přičemž zahrnují vždy povídání o zvycích, tradicích a historii těchto svátků. Děti se v rámci dílen nejen naučí novou výtvarnou techniku, ale zároveň se rozvíjejí v oblasti estetického cítění, barevných vztahů a harmonii barev a učí se komunikovat výtvarným jazykem.

 • Vánoční věnce 4. 12. 2017

  Vánoční věnce 4. 12. 2017

  Fotografie z výtvarné dílny zaměřené na tvorbu originálních věnců. K výrobě věnců jsme použili pečící papír. Následně jsme je dekorovali přírodninami, skleněnými a dřevěnými vánočními ozdobami. Děti si vytvořily nádherné vánoční věnce. Dílna se uskutečnila dne 4. prosince 2017 a zúčastnilo se jí 23 žáků 5. B ze 3. ZŠ Ostrov Májová paní učitelky Michaely Budaiové.

  Vánoční tvůrčí dílny slouží k rozvoji výtvarných schopností a kreativního myšlení žáků a studentů a přinášejí alternativní možnost výuky výtvarné výchovy v prostorách galerie. Nabízejí moderní a současné techniky, z nichž některé by se ve školním prostředí daly velmi těžko realizovat. Tyto výtvarné dílny jsou alternativou ke galerijním animacím a lze je tedy realizovat i mimo výstavní sezónu. Dílny se skládají vždy z edukační části, kde je žákům představena zvolená výtvarná technika a její historie. Tyto dílny jsou často připravovány v souvislosti s nadcházejícími významnými svátky (Velikonoce, Vánoce aj.), přičemž zahrnují vždy povídání o zvycích, tradicích a historii těchto svátků. Děti se v rámci dílen nejen naučí novou výtvarnou techniku, ale zároveň se rozvíjejí v oblasti estetického cítění, barevných vztahů a harmonii barev a učí se komunikovat výtvarným jazykem. Žákům i studentům bude poskytnut veškerý potřebný výtvarný materiál na danou dílnu.

 • Adventní věnce 29. 11. 2017

  Adventní věnce 29. 11. 2017

  Fotografie z výtvarné dílny pro veřejnost zaměřené na tvorbu originálních adventních věnců. K výrobě věnců jsme použili pečící papír či staré notové papíry. Následně jsme věnce dekorovali přírodninami, skleněnými a dřevěnými vánočními ozdobami. Dílna se uskutečnila dne 29. listopadu a zúčastnilo se jí 20 osob.

 • Dny evropského kulturního dědictví 16. 9. 2017

  Dny evropského kulturního dědictví / workshop + divadlo + vernisáž historického porcelánu

  V rámci oslav Dnů evropského kulturního dědictví, které podpořil Karlovarský kraj, se v Letohrádku Ostrov uskutečnil nejprve autorský workshop Lenky Sárové Malíské zaměřený na dekoraci porcelánu naglazurovými barvami. Workshopu se zúčastnilo 25 osob.

  Následovala krásná loutková pohádka Divadla Studna s názvem Zvířátka a loupežníci. Pohádka pobavila a rozesmála více než tři desítky malý i velkých diváků. Po představení si diváci mohli z blízka prohlédnout jednotlivé loutky a vyzkoušet si je ovládat.

  Vrcholem dne byla slavnostní vernisáž výstavy sbírky historického porcelánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. Na vernisáži promluvila paní hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzerová; náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová, starosta Města Ostrova Ing. Josef Železný a ředitelka SUPŠ KV Ing. Markéta Šlechtová. Návštěvníky blíže se sbírkou hitorického porcelánu seznámil ak. soch. Jiří Kožíšek, kurátor výstavy. Vernisáž moderoval Mgr. Jan Samec, ředitel galerie. O hudební vystoupení se postarali Primitivové neznámé kultury. Vernisáže se zúčastnilo více než 80 osob.

 • Výtvarné léto 2017 21. 8. - 25.8.

  Výtvarné léto 2017 21. 8. - 25.8.

  Letošní ročník výtvarného léta proběhl ve dnech 21. - 25. srpna 2017 byl inspirován výstavou Ve stínu šapitó, která představila umělecká díla ze sbírek galerie s tématikou cirkusového prostředí. Děti se seznámily s originály uměleckých děl, například s nádhernými grafikami Františka Tichého. Během týdne se pak věnovaly nejen rozličným výtvarným technikám (kresba, malba, grafické techniky), ale také činnosti tvůrčí a rukodělné. Důraz byl kladen také na rozvíjení komunikačních schopností dítěte a na spolupráci dětí mezi sebou. Letošní novinkou byly také drobné pohybové aktivity - žonglování s míčky, kejklování s poikami. Děti si též vyzkoušeli tvorbu stínového divadla - samy si vyrobily postavičky do stínového divadla a poté si vymysely příběh, který zahrály ostatním dětem. Výtvarný týden byl jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek 11. 8. 2017 v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Děti si na vernisáž připravily tři vystoupení - pohybové s poikami a s barevnými sukýnkami a stínové divadlo.
  Lektoři:
  Zdeňka Bílková
  Eliška Failová
  Pavla Sabo
  Martina Škopová
  Irena Hofhans
   

   

 • Výtvarné léto 2017 7. - 11. 8. 2017

  Výtvarné léto 2017 7. - 11. 8. 2017

  Letošní ročník výtvarného léta proběhl ve dnech 7. - 11. srpna 2017 byl inspirován výstavou Ve stínu šapitó, která představila umělecká díla ze sbírek galerie s tématikou cirkusového prostředí. Děti se seznámily s originály uměleckých děl, například s nádhernými grafikami Františka Tichého. Během týdne se pak věnovaly nejen rozličným výtvarným technikám (kresba, malba, grafické techniky), ale také činnosti tvůrčí a rukodělné. Důraz byl kladen také na rozvíjení komunikačních schopností dítěte a na spolupráci dětí mezi sebou. Letošní novinkou byly také drobné pohybové aktivity - žonglování s míčky, kejklování s poikami. Děti si též vyzkoušeli tvorbu stínového divadla - samy si vyrobily postavičky do stínového divadla a poté si vymysely příběh, který zahrály ostatním dětem. Výtvarný týden byl jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek 11. 8. 2017 v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Děti si na vernisáž připravily tři vystoupení - pohybové s poikami a s barevnými sukýnkami a stínové divadlo.
  Lektoři:
  Zdeňka Bílková
  Eliška Failová
  Veronika Žáková
  Irena Hofhans
  Božena Vachudová
  Asistence:
  Lucie Koukalová 

   

 • Vernisáž výstav 27. července 2017 - Buzková, Tůma, Ve stínu šapitó

  Vernisáž výstav 27. července 2017 - Buzková, Tůma, Ve stínu šapitó

  Ve čtvrtek 27. července 2017 byly v Letohrádku Ostrov od 17 hodin zahájeny společně tři výstavy.

  Ve stínu šapitó / Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

  Výstava představila vybrané kresby, malby a grafické listy inspirované cirkusovým prostředím ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary. Téma cirkusu se objevovalo v českém umění od počátku 20. století. Velmi silně se tento motiv uplatňoval ve výtvarném umění i v literatuře v období meziválečném. Cirkus představuje alternaci světa, ve kterém žijeme. V tomto snovém světě je možné téměř vše. Cirkusové prostředí umožňovalo divákům na chvíli uniknout z šedi každodennosti.

  Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě

  Autorčino osobní ohlédnutí za dosavadní tvorbou. Pjotra ve svých dílech zpracovává své osobní zážitky. Prostřednictvím obrazu si vizualizuje vzpomínky na dětství a dospívání, které nějakým způsobem rezonují se současným stavem autorky. Vrací se nejen ke svému dosud prožitému životu, ale také k vybraným dílům, která jí dávají novou invenci k tvorbě. Divákovi nevnucuje své zážitky potažmo osobní problémy. Nabízí mu prostřednictvím své tvorby zobrazení jeho vlastních vzpomínek a problémů, které si návštěvník vybaví při pohledu na malby.

  Lukáš Tůma / zá-ti-ším

  Lukáš Tůma v oblasti grafiky zkoumá hranice a výtvarné možnosti jednotlivých grafických technik. Pro jeho práci je typické experimentování s klasickými grafickými technikami. Neobvykle kombinuje hlubotiskové techniky s tiskem z výšky či sestavuje obraz z několika tiskových matric. Z jedné matrice vytváří více tisků, v různých barevných variantách, ve kterých hledá ideální souhru barvy a tvaru. Na výstavě je představena zejména jeho současná grafická tvorba.

 • Historický piknik 2017 - Ve stínu šapitó

  Historický piknik 2017 - Ve stínu šapitó

  Historický piknik – Ve stínu šapitó

   Letošní již čtvrtý ročník Historického pikniku se tentokráte nesl v duchu cirkusového prostředí. Zámecký park ožil artistickými vystoupení, živou hudbou, tradičními výtvarnými dílnami, ale i pohybovými workshopy. 

  Od 11 do 13 hodin čekaly návštěvníky pikniku výtvarné dílny pro děti i dospělé inspirované cirkusovým prostředím. Ve 14 hodin následovala autorská pohádka v podání Hedy Bayer Čechové s názvem Zirkus Putzinni. Od 14:30 do 16 hodin proběhla výtvarná dílna zaměřená na tvorbu extravagantních klobouků. Dílna vyvrcholila závěrečnou promenádou a následným slavnostním vyhlášení nejodvážnějších a nejkreativnějších kloboučků. Do soutěže se přihlásilo přes 40 soutěžních kloboučků. Soutěž probíhala s podporou Nadace St. Joachim a pod patronátem Margarety Schlikové Pospíchalové.

  Od 15:30 návštěvníky potěšilo novo cirkusové představení, které přímo pro piknik připravila skupina Žongléros Ansámbl. Představení neslo název Ve stínu šapitó.

  Od 17 hodin zakončilo proggram Povídání o životě a tvorbě Františka Tichého s Boženou Vachudovou. Právě krásné grafické listy Františka Tichého, jež má galerie ve svých sbírkách, inspirovaly organizátorky k přípravě programu s cirkusovou tématikou.

  V průběhu celého dne se o příjemnou atmosféru postarala plzeňská kapela Tabasker, která hrála směsici lidových písní z různých kultur zejména s prvky klezmeru, gypsy a folku. Po celý den mohli návštěvníci pikniku vyzkoušet řadu pohybových workshopů – žonglování, hooping, chůze na slackline či akrobacie na šále. Piknik je tradičně také o jídle a gastronomii. Takže, kdo neměl svou svačinu v piknikovém košíčku, mohl si vychutnat kávu či zákusek od Vypečené cukrářky nebo různé druhy čajů a pochutin čajovny Pod hvězdami. Drobnou svačinu také nabídla cirkusová rodina Max v podání ostrovského DIFadla z. s.

  Akce se uskutečňila ve spolupráci s Domem kultury Ostrov a za finanční podpory Města Ostrov.

  Akce je součástí projektu „Propagace turistických cílů měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

    

 • Jeden den v Expozici

  Jeden den v Expozici

  23 fotek · Updated Před 48 minutami

  Doprovodný program k výstavě Expozice, který letohrádek připravil na naděli 18. června, okouzlil na dvě desítky zájemců a to nejen snovou performance Petra Nikla plnou vizuálních ale hudebních překvapení, ale také poutavou komentovanou prohlídkou vedenou Zdeňkou Bílkovou. Samotný závěr patřil tvorbě, workshopu s Janou Kasalovou, kde s pomocí turistických map a kresby objevovali návštěvníci neprobádané světy. Celý program tak přinesl celou řadu neopakovatelných zážitků.

 • Za barokem do letohrádku

  Za barokem do letohrádku

  Na dvě stovky dětí z karlovarského kraje navštívilo v měsíci červnu 2017 v rámci školních výletů barokní památky města Ostrova. Průvodce a bavič Viktor Braunreiter společně s hraběnkou Františkou Sibyllou Augustou provedl žáky napříč historií významných osobností, architektonických památek a událostí města Ostrova v 17. a 18. století. Program těchto výletů se odehrával v klášterním areálu a také v Letohrádku Ostrov. Žáci se seznámili s historií a původním účelem budovy letohrádku a své poznatky završily výtvarnou dílnou "Princové a princezny v letohrádku".

 • Zahradní slavnost 2017

  Zahradní slavnost 2017

  Zahradní slavnost je zároveň Dnem otevřených dveří galerie, přičemž zahájení se ujal dívčí flétnový soubor Traxlety ze Základní umělecké školy v Ostrově. Program slavnosti každoročně navazuje na aktuální výstavy jím kurátorský projekt Radka Wohlmutha EXPOZICE.Vybraní mladí autoři vytvořili pro jednotlivé místnosti expozice, které vycházejí z tradičního rozdělení šlechtických sídel. Pro návštěvníky Zahradní slavnosti byl v každé z těchto místností přípraven interaktivní program či výtvarná dílna. V Galerii předků, jenž vytvořil Krištof Kintera, se děti mohly stylizovat ho historických postav, do svého vlastního předka. V čínském salonku Patrika Hábla byla připravena výtvarná dílna inspirovaná čínskou kaligrafií. Ve ztracené komnatě Ondřeje Basjuka se rodiče i děti dozvěděli tajné příběhy a legendy z ostrovské historie. V Geo-grafickém kabinetu Jany Kasalové si návštěvníci mohli vytvořit kartografický šperk s motivem ostrovského parku. V loveckém salónku Markéty Hlinovské nejprve návštěvníci prošli březovým hájem a následně kreslili zvířátka a pozorovali kukátky. Inspirací k interaktivní hře se sklem a světlem byl Relikviář skleněného prince Petra Nikla.

  Na závěr odpoledne byla pro návštěvníky připravena autorská komentovaná prohlídka výstavy Dominika Langa / Inventura jednoho ostrova, která se nachází v přízemí letohrádku. Dominik Lang patří k předních mladým konceptuálním sochařům a vytvořil pro prostory letohrádku unikátní instalaci z písku, která připomíná archeologické naleziště.

 • Zahradní slavnost 2017 - Galerie předků

  Zahradní slavnost 2017 - Galerie předků

  Galerie předků Krištofa Kintery nás inspirovala k workshopu, ve kterém se můžete sami přeměnit v podobiznu některého ze svých dávných příbuzných. Výsledky workshopu si můžete prohlédnout v naší virtuální galerii přímo zde.

 • Dílna pro veřejnost RODINNÉ KABINETKY

  Dílna pro veřejnost RODINNÉ KABINETKY

  Výtvarná dílna při níž si návštěvníci vytvářeli vystřihované rodinné kabinetky vycházející z profilových fotografií. Fotografie si bylo možné donést nebo vyfotit přímo na místě. Zároveň se seznámili s multifunkčním řezacím plotrem Brother Scann&Cut, který usnadňuje práci při řezání papíru, ale i jiných materiálů, jako je například textil či plsť.

     

 • Dílna pro veřejnost VLASTNÍ LAPAČ SNŮ

  Dílna pro veřejnost VLASTNÍ LAPAČ SNŮ

  Vyzkoušet si výrobu vlastního lapače snů za pomoci peříček, dřevěných korálků a dalších přírodních komponentů pod vedením edukátorky Martiny Škopové přišly dvě desítky nadšených návštěvníků. Jak se dílo vydařilo, si můžete prohlédnout v následujícím albu.

 • Výtvarný program na téma DEN MATEK

  Výtvarný program na téma DEN MATEK

  Ve dnech od 2. do 12 května probíhaly v dětském ateliérku Letohrádku Ostrov výtvarné dílny pro školní skupiny, které vybízely k tvoření dárku ke Dni matek. Šperk pro maminku byl vyráběn hned třemi různými technikami od samotvrdnoucí keramické hmoty, paperclay a po powertex. Výsledky byly prostě kouzelné!

 • Vernisáž výstavy Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO OSTROVA + EXPOZICE

  Vernisáž výstavy Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO OSTROVA + EXPOZICE

  Dominik Lang, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, připravil pro barokní prostory Letohrádku Ostrov site-specific ojedinělou instalaci přímo na míru této unikátní barokní památky. Výstava Expozice pod hlavičkou kurátora Radka Wohlmutha představila tvorbu osmi současných autorů (Ondřej Basjuk, Patrik Hábl, Markéta Hlinovská, Jana Kasalová, Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Petr Nikl, Eugenio Percossi). Všem autorům i návštěvníkům, kteří se vernisáže výstavy zúčastnili velice děkujeme za vytvoření jedinečné atmosféry celé akce. Výstavě nyní přejme mnoho nadšených návštěvníků.

 • Výtvarný program na téma VALENTÝN

  Výtvarný program na téma VALENTÝN

  První výtvarný program roku 2017 využili žáci družiny ze ZŠ Myslbekovy v Ostrově. Tématem práce s papírem technikou iris folding byla valentýnská přání pod vedením vedoucí Letohrádku  Zdeňky Bílkové. Na třicet s láskou vytvořených přáníček tak putovalo do světa.

 • Trojrozměrné papírové krajiny

  Trojrozměrné papírové krajiny

  Vyzkoušet si techniku a možnosti s novým řezacím plotrem přišla (ve čtvrtek 16. března 2017) skupina žáků ze Základní umělecké školy Ostrov pod vedením pedagoga výtvarného oboru, kterým je Mgr. Lukas Lerch. Jejich úkolem bylo vytvořit skutečnou nebo fantazijní krajinu za pomoci siluet z barevných ploch.

 • Inspirace dílem Pavla Piekara – Interaktivní program pro seniorky

  Inspirace dílem Pavla Piekara – Interaktivní program pro seniorky

  Ve školním roce 2016/2017 připravila Základní umělecká škola Ostrov nově výuku pro seniory. Kromě výtvarného oboru nabízí také výuku v oboru hudebním. Ve výtvarném oboru byly v tomto školním roce otevřeny dvě třídy po sedmi studentech, které vede Mgr. Lukáš Lerch. Speciálně pro jeho svěřenkyně připravila galerie cyklus interaktivních programů, které jsou inspirované sbírkovými předměty, jež spravuje Galerie umění Karlovy Vary. Program se skládá s povídání o životním osudu a výtvarném díle daného umělce a poté následuje výtvarná dílna inspirovaná jeho tvorbou. Druhý program z tohoto cyklu byl zaměřen na osobnost jednoho z nejzajímavějších současných českých grafiků Pavla Piekara, kterému galerie připravila v roce 2015 autorskou výstavu.

  Seniorky se dozvěděly nejen zajímavosti o tvorbě Pavla Piekara, ale také spoustu informací týkající se grafických výtvarných technik (např. rozdělení na techniky tisku z výšky, hloubky, plochy, identifikace grafických technik, specifika grafiky jako takové) a postup práce se sbírkovými předměty na papíře, které má galerie ve svých sbírkách. Následovala výtvarná dílna zaměřená na techniku linorytu. Seniorky měly možnost inspirovat se specifickou technikou Pavla Piekara a dle vlastních návrhů (téma bylo volné) vytvořit vlastní linorytovou matrici a následně jí otisknout. Pavel Piekar sestavuje své obrazy z několika matric a používá typické šrafování. Seniorky měly také možnost si vyzkoušet, jakým způsobem funguje soutisk několika barevných vrstev.

  Celkem téměř tříhodinová animace proběhla v ateliéru letohrádku dne 23. února 2017 a zúčastnilo se jí 10 seniorek. Program připravila Zdeňka Bílková.