Připravujeme na rok 2021


Termín: od 7. 01. 2021 do 3. 10. 2021

Letohrádek Ostrov je z provozních důvodů veřejnosti uzavřen do 6. května 2021.

Prohlídka historického interiéru a výstavy Sbírka porcelánu SUPŠ KV je možná po předchozí telefonické domluvě na tel.: 720 052 725.

 

Připravujeme na rok 2021

Výstavy:

7. 5. – 4. 7. 2021 

1. patro

Josef Jíra (1929-2005)/ Divadlo světa 

Repríza výstavy z Oblastní galerie Liberec.

Výstava představí celoživotní obrazové dílo Josefa Jíry v retrospektivním přehledu všech zásadních tematických okruhů jeho tvorby (figurální malba, psychologicky motivovaný portrét, krajinomalba ad.). S odstupem času bude možné relevantněji ocenit tvorbu umělce, který se stal vůdcem a mluvčím části své generace v letech padesátých a šedesátých, „tolerovaným rebelem“ v letech sedmdesátých a osmdesátých (ateliér Josefa Jíry se stal azylem pro další umělce a intelektuály) a malířem obracejícím se ke svým kořenům v letech devadesátých. Přehlídku doplňují fotografie z umělcova života a početný výběr z jeho cestovních deníků.

Kurátorka výstavy: Zuzana Štěpanovičová

Kurátorka za galerii: Božena Vachudová


18. 5. – 4. 7. 2021

Přízemí

Jaroslava Pešicová / Jeviště nekonečných příběhů – Grafické listy ze sbírek galerie

Malířka, grafička a ilustrátorka Jaroslava Pešicová (1935–2015) se v tvorbě nejvíce zaměřovala na zobrazování mnohofigurálních scén, hlavně v grafických listech a kresbách, kterým se věnovala od 70. let 20. století. Podivuhodné dění v podivuhodných kompozicích plných pohybu, krásných až barokních forem. Takové jsou grafické listy z let 1972 - 1982 z galerijních sbírek, kterým vévodí divadelní svět, naplněný absurdní poetikou i tajemností. Její raná tvorba vycházela z nové figurace.

Jaroslava Pešicová v 50. letech 20. století studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu u profesorů Petra Dillingera, Karla Tondla a obor ilustrace u prof. Karla Müllera. Následně vystudovala na AVU monumentální malbu u prof. Vladimíra Sychry. V 60. letech se stala členkou umělecké skupiny Etapa a v roce 1990 členkou SČUG Hollar.

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová

 

 

2. termín – vernisáž výstav 15. 7. 2021

15. 7. - 26. 9. 2021

Přízemí:

Adolf Hoffmeister / Dobrodružství malého námořníčka 

Repríza výstavy z Oblastní galerie Liberec, má připomenout nejen 101. výročí od založení umělecké skupiny Devět sil, ale také jejího zakladatele Adolfa Hoffmeistera. Liberecká galerie má ve svém sbírkovém fondu 34 xylografických kreseb právě tohoto čelního představitele československé před- i poválečné avantgardy. Tyto zvláštní černobílé koláže, u nichž nikdo „kromě autora zpětně nerozluští všechny zdroje, z nichž vznikly“, se staly předlohou autorskému stejnojmennému filmu z roku 1970. Hrdina prezentovaného cyklu i animovaného filmu, který je v galerii promítán, prožívá hrůzostrašná a absurdní dobrodružství v surrealistickém výtvarném podání, v němž Hoffmeister navázal na svůj velký předválečný umělecký vzor, malíře Maxe Ernsta. 

Kurátorka výstavy: Anna Habánová

 

1. patro:

Alena Kupčíková / Křídla z rubínu 

Přední česká mediálně známá výtvarnice, malířka a sochařka Alena Kupčíková (*1976) studovala na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Aleše Veselého. Během studia absolvovala zahraniční stáže v roce 2000 v JAR na Technikon Natal v Durbanu a v roce 2003 v Paříži na École Nationale Supérieure des Beaux Art. Po návratu ze stáží pokračovala ve studiu na AVU u prof. Milana Knížáka, kde v roce 2010 získala doktorandský titul. Ve své tvorbě akcentuje ženu a věnuje se konceptuálnímu umění. Pro svou práci využívá nejrůznějších technik, některé sama vymýšlí a inovuje. Jednou z nich je použití lidských chloupků z intimních partií, ze kterých vytváří chlupaté reliéfy, kterým autorka přezdívá „chlupatice“, za které byla oceňována i cenzurována. Je členkou výtvarné skupiny FEMLINK (1 žena, 1 video, 1 země) založené v roce 2008 v Paříži. Mimo jiné je autorka také zakladatelkou Dne dyslexie. Na výstavě Alena Kupčíková představí, jak chlupaté reliéfy a zvukové instalace, tak i nejnovější smaltové práce, obrazy z českého křišťálu Preciosa, litografie a Multimediální interaktivní slabikář a testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením pro děti od 4 let, za který získala zlaté medaile od Číny až po Českou republiku. Svou tvorbou je zastoupena ve sbírkách českých i zahraničních galerií a soukromých sběratelů.

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová 

 

 

Hlavní doprovodné akce

9. - 13. srpna 2021 Výtvarné léto v letohrádku

Příměstský výtvarný tábor s denním docházením pro děti 8 – 15 let

29. srpna 2021 Zahradní slavnost

Tradiční den otevřených dveří galerie. Program bude inspirovaný výstavou Adolfa Hoffmeistera/ Dobrodružství malého námořníčka.

5. září 2021 Den dyslexie

Již po druhé se v letohrádku uskuteční v měsíci září doprovodný program ke Dni dyslexie, jehož zakladatelkou je přední česká mediálně známá výtvarnice Alena Kupčíková, která v rámci své výstavy v letohrádku představí svůj multimediální interaktivní slabikář a testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením pro děti od 4 let.

19. září 2021 Umělecké sympózium / Keramika a porcelán

Jednodenní prodejní výstava designérů a tvůrců převážně z regionu severozápadních Čech doplněná o výtvarné dílny a workshopy tentokrát zaměřená na tvorbu keramiky a porcelánu.