Připravujeme na rok 2020


Termín: od 13. 05. 2020 do 31. 10. 2020


 

Termín: 4. 6. - 18. 12. 2020

Stálá expozice historického porcelánu  ve druhém patře nabízí pohled do historie porcelánových výrobků především v Karlovarském kraji, nicméně k vidění jsou také ukázky světové produkce.

 

Připravujeme na rok 2020

4. 6. - 30. 8. 2020

Výstavy:

1. patro

Pravda / Krása / Posedlost - Česká moderna 1. poloviny 20.století

  Výstava obrazů a sochařských děl ze sbírek karlovarské galerie představí špičková díla významných autorů (např. O. Slavíček, J. Preisler, P. Kotík, F. Muzika, E. Filla, J. Štursa, J. Horejc) v žánrovém rozptylu od krajinomalby, přes figurální tematiku až po zátiší.

Kurátorka výstavy: Božena Vachudová

 

Přízemí

Odkud známe Vodníka a Polednici?

Výstava u příležitosti připomenutí 150. výročí úmrtí významného českého spisovatele, básníka a představitele romantismu Karla Jaromíra Erbena, se zaměří na Erbenovo nejznámější literární dílo, soubor 13ti balad s názvem Kytice. Výstava představí nejen ilustrace k Erbenově Kytici, ale také díla, která jsou jejími motivy inspirovaná. K vidění budou práce Ludmily Jiřincové, Jana Konůpka, Emílie Tomanové, Jaroslava Vodrážky nebo Stanislava Suchardy, ze sbírkových fondů Galerie umění Karlovy Vary.

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová

 

17. 9.  - 31. 10. 2020

1. patro

Pravda / Krása / Posedlost II. - Osobnosti českého umění 2. poloviny 20.století 

Výstava obrazů a sochařských děl ze sbírek karlovarské galerie představí špičková díla významných autorů (např. K. Nepraše, V. Lokvence, J. Baucha, A. Šimotové, M. Rittsteina, M. Blaboliové, Z. Fibichové, P. Nešlehy a mnoha dalších). Výstavní soubor v žánrovém rozptylu ukáže, jak se v dílech obsah pravdy, krásy a posedlosti proměňoval.

Kurátorka výstavy: Božena Vachudová

Přízemí

Adéla Matasová / Dialog - grafiky a reliéfy ze sbírek GU KV

Akademická malířka, sochařka, grafička a konceptuální umělkyně pracující s novými médii Adéla Matasová (*1940), studovala na AVU v Praze u prof. Vladimíra Sychry. Po stipendijním pobytu ve Francii začíná pracovat s papírovou hmotou a využívá ji, jak v grafických pracích, tak v kresbě a následně v reliéfech, objektech a instalacích.  Později do svých prací komponuje i zvuk. Zúčastnila se několika mezinárodních výstav. Svou tvorbou je také zastoupena ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary osmi grafickými listy, sedmi reliéfními tisky a jednou plastikou). Na výstavě budou představeny tyto práce ze sbírek GUKV společně s fotodokumentačním archivem galerie z výstav Adély Matasové v Letohrádku Ostrov a to z roku 1971 a 1988 na kterých představila své grafiky a reliéfy. Výstava se uskuteční při příležitosti oslav autorčiných jubilejních narozenin (26. července) a k připomenutí již dříve uskutečněných výstav v Letohrádku Ostrov.

Kurátorka: Michaela Šárköziová

 

Hlavní doprovodné akce

17. - 21. srpna 2020 Výtvarné léto v letohrádku

Příměstský výtvarný tábor s denním docházením pro děti 8 – 15 let

 

30. srpna 2020 Zahradní slavnost / 13 - 18 hod

Tradiční den otevřených dveří galerie je tentokrát současně i dernisáží aktuálních sbírkových expozic, tedy výstav „Odkud známe Vodníka a Polednici?“ a „Pravda/ Krása/ Posedlost – Osobnosti české moderny 1. poloviny 20. století“. Inspirací programu pro letošní ročník jsou tak obě výstavy a výtvarné techniky, které na nich můžete spatřit. Pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na divadelní inscenaci balady „Zlatý kolovrat“ od K. J. Erbena, na komentovanou prohlídku výstavy „Pravda/ Krása/ Posedlost – Osobnosti české moderny 1. poloviny 20. století“ s Mgr. Boženou Vachudovou, dále na hudebně - pohybovou performance v podání Markéty Jandové a Jany Jarkovské (ve spolupráci se Vzbuďme Vary). Připravena bude také řada výtvarných dílen.Akce je tradičně zaměřena nejvíce na rodiny s dětmi.

 

9. září 2020 Den dyslexie /15 - 17 hod

V rámci Dne dyslexie (9. 9.) se uskuteční beseda zaměřená na problematiku vývoje řeči mnohdy předcházející dyslexii u dětí. Program proběhne ve spolupráci s odborníky ze Společnosti pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary. Součástí bude i krátký animační program určený pro děti.

20. září 2020 Umělecké sympózium / Papír v umění  / 10 - 17 hod

Jednodenní prodejní výstava designérů a tvůrců převážně z regionu severozápadních Čech doplněná o výtvarné dílny a workshopy tentokrát zaměřená na téma papír.