Symboly a alegorie


Termín: od 1. 03. 2017 do 18. 12. 2020
Čas: dle předchozí domluvy na tel. 720 052 724 nebo 737 072 522

Tato galerijní animace je určená pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Žáci a studenti se zde dozvědí informace o historii ostrovského panství, zámku, parku, klášteře a samozřejmě letohrádku a jeho freskové výmalbě. Poté dostanou k dispozici pracovní listy s otázkami týkajících se historie ostrovského panství. Program je možné doplnit o výtvarnou dílnu inspirovanou freskovou výmalbou letohrádku.

Délka programu: 45 až 70 minut

Vstupné: 30 Kč za žáka/studenta

Termín: dle domluvy

Kontaktní osoba: Renata Čermáková - tel. 720 052 724, letohradek@galeriekvary.cz

Pohled na strop Letohrádku Ostrov s vyobrazením antických bohů, kteří představují tehdy známé planety.