Galerijní animace pro 1. stupeň ZŠ


Termín: od 4. 09. 2016 do 14. 10. 2016
Čas: dle předchozí domluvy

 

1.    Programy k aktuálním výstavám

Galerijní animace k výstavě Doutnání podzimu

Těžiště výstavy spočívá ve schopnosti mistrů grafického umění, klasiků i současných autorů, interpretovat odvěký námět – krajinu a přírodu. Vystaveny jsou díla Jiřího Johna, Ladislava Čepeláka, Zdeňka Sklenáře, Pavla Sukdoláka, Oldřicha Smutného, ale i současných předních tvůrců v oblasti grafických technik, jako je například Ivo Křen, František Hodonský, Pavel Piekar či Jan Vičar.

 

Jiří John, Doutnání podzimu, 1967, suchá jehla

 

Po krátké komentované prohlídce výstavy, kde se žáci mimo jiné dozvědí, jaká jsou specifika grafických technik, bude následovat výtvarná dílna inspirovaná přírodními a krajinnými motivy. Konkrétní náplň dílny bude konzultována s pedagogem dle věku a časové dotace.

Pavel Piekar, Harmonie - světlo, 2014, linoryt

 

Varianty tvůrčích dílen:

A.    Hřebenová grafika

Výtvarná technika: kresba hřebenem a jinými tupými nástroji přes kopírovací papír

Téma: krajina, horniny, struktury, vrstvení, příroda, šrafura, linie

Inspirace: Jiří John

Lineární kresba hřebenem přes kopírovací papír je neobvyklou, avšak velmi jednoduchou výtvarnou technikou, která svým charakterem připomíná klasickou grafickou techniku suchou jehlu. Žáci budou pracovat přímo ve výstavě a během tvorby se tedy budou moci inspirovat vystavenými grafickými listy. Hřeben lze snadno vytvořit strukturu krajiny či vrstvy hornin. Technika v sobě skrývá i určité tajemství, protože děti přes kopírovací papír nevidí a tudíž nemohou výslednou kresbu zcela ovlivnit.

 

 

B.    Otisk přírody

Výtvarná technika: sprejování

Téma: přírodniny kolem nás

V přírodě lze nalézt řadu rozmanitých tvarů, klacíků, kamínků, listů, které je možné použít k výtvarné tvorbě. Děti budou pracovat venku na velké formáty (100 x 70 cm). Nejprve si děti v parku najdou přírodniny, které je zaujmou svým tvarem či strukturou. Přírodniny položí na papír a následně je přestříkají barevnými spreji. Vznikne originální a zcela autentický otisk přírody. Děti budou pracovat ve skupinách (3 až 5 dětí), aby se též rozvíjela jejich schopnost komunikace a spolupráce.

 

C.     Otisk přírody II

Výtvarná technika: frotáž

Téma: příroda, přírodniny, struktura, reliéf, listy, kůra

Přírodniny lze použít také k technice frotáže. Jedná se o jednu z předgrafických technik, kdy „matricí“ jsou listy či kůra stromů. Děti budou pracovat voskovými pastely a vyzkouší si zaznamenat autentický otisk přírodnin.

 

Při nepříznivém počasí se výtvarná dílna bude odehrávat v dětském ateliéru, kde k technice frotáže použijeme strukturovací destičky. Vzniklé frotážové papíry lze využít k další výtvarné tvorbě, například k vytvoření zajímavé koláže. O tuto činnost je možné výtvarnou dílnu doplnit, případně je může pedagog využít ve škole (dle časové dotace a požadavku vyučujícího).

 

D.    Froasáž neboli muchláž

Výtvarná technika: froasáž, kresba perem

Téma: bytosti, skřítkové, příroda, fantazie, náhoda

Inspirace: V. V. Novák

Co se stane s papírem, který nejprve zmuchláme, poté znovu narovnáme a natřeme zředěnou tuší? Zmuchláním vznikne v papíru struktura, vytvoří se jemné linky, ve kterých děti budou hledat přírodní tvary či různé fantazijní bytosti.

 

E.     Vyrývaná grafika

Výtvarná technika: kresba voskovými pastely, vyrývání do tuše

Téma: fantazijní světy a krajiny

Nejprve celý povrch kartonu pokryje silným nánosem voskového pastelu a následně se přetře černou tuší. Po zaschnutí tuše budou děti pomocí speciálního rydla, které se používá na techniku suché jehly, rýt do tuše a odhalovat barevné vrstvy po tuší. Vzniknou velmi efektní obrázky fantazijní krajin.

 

F.     Linoryt

Linoryt patří mezi tzv. tisky z výšky. Z linoleové matrice (tiskové desky) se odrývají nebo odřezávají místa, která se nemají otisknout a otiskují se zbylé vyvýšeniny. Žáci podle skici vytvoří vlastní malou matrici, kterou po té naválí tiskařskou barvou a otisknou ji na papír, přehlazením lžící či pomocí grafického lisu.

Námětem grafik mohou být výjevy z vlastních cest a prázdninových výletů.  Drobnosti, které připomínají příjemné prožitky v cizích končinách: rostliny, stavby, dovezené suvenýry, zvířata. Vhodné od 3. třídy ZŠ.

 

 

G.    Sítotisk na textil

Technika: sítotisk, šablonování, tupování

Žáci pomocí speciálních sítotiskových šablon budou dekorovat tričko nebo tašku. Budeme používat speciální sítotiskové šablony, které jsou určeny pro domácí sítotisk.

Vzhledem k cenově dražšímu materiálu je na tuto variantu výtvarné dílny vyšší vstupné než na ostatní programy. Cena s taškou a tričkem činí 100 Kč za žáka. V případě donesení vlastního trička k dekorování je cena 50 Kč za žáka. Vhodné od 4. třídy ZŠ.

 

  

Galerijní animace k výstavě Ženské v(j)ecy

/ Současné mladé ženské umění v severozápadních Čechách

 

Výstava představuje různorodou tvorbu nejmladší generace umělkyň, pocházejících, žijících či jinak svázaných s regionem severozápadních Čech. Po komentované prohlídce výstavy (případně její části) bude následovat výtvarná dílna inspirovaná vystavenými díly.

Možné varianty:

A.    Inspirace dílem Martiny Košařové

Technika: asambláž a fotografie

Téma: bytosti z přírodnin, použití přírodnin ve výtvarné tvorbě, výtvarný potenciál obyčejných předmětů kolem nás, ekologie, spolupráce, komunikace

Dílo Martiny Košařové je na výstavě zastoupeno několika fotografickými cykly. Obzvláště inspirativní je její cyklus s názvem Bytosti, ve kterém formou asambláže vytváří bytosti z přírodnin. Žáci nejprve budou v těsném okolí letohrádku hledat zajímavé přírodniny, z nich budou na velké formáty (100 x 70 cm) vytvářet tajemné bytosti, víly či skřítky. Děti budou pracovat se skupinách, čímž se rozvíjí také jejich schopnost komunikace a spolupráce. Následně k bytosti vymyslí k bytosti její jméno a příběh. Edukátorka hotová díla vyfotí   a předá je pedagogovi v elektronické podobě.

 

 

B.    Inspirace dílem Heleny Čubové

Technika: fotografie

Téma: osobnost, já, portrét vizuální, portrét duše

Autoportréty Heleny Čubové jsou vyfocené digitální fotoaparátem za použití zrcadla a následně do nich autorka výtvarně zasahovala – muchlá je, pocáká barvami. Žáci se nejprve samy vyfotí pomocí zrcadla, následně fotografie vytiskneme a budeme je dále výtvarně dotvářet. Vhodné od 4. třídy ZŠ.

 

2.    Stálý program k historii Ostrova a budovy letohrádku

 

Princové a princezny v letohrádkuBěhem galerijní animace se žáci seznámí s historií města, zámeckého parku a především letohrádku. Detailně prozkoumají nástropní malbu s antickými božstvy a alegorickými postavami. Přenesou se tři sta let nazpátek do doby, kdy v letohrádku pobývaly dvě malé princezny, Anna a Františka Saskolauenburské. V rámci interaktivní hry budou pracovat s reprodukcemi historických rytin zámecké zahrady a pracovním listem. Na závěr bude pro děti připravena tvůrčí dílna: Princezniny šaty a Rytířský erb.

ontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Bílková, tel. 731 439 452 nebo 720 021 499 letohradek@galeriekvary.cz

Informace o výstavách i doprovodných akcích naleznete na www.letohradek.cz www.facebook.com/Letohrádek-Ostrov-pobočka-Galerie-umění-Karlovy-Vary