Galerijní animace k výstavě Ve stínu šapitó


Termín: od 10. 09. 2017 do 31. 10. 2017
Čas: dle předchozí telefonické dohody

Galerijní animace k výstavě Ve stínu šapitó

Výstava představuje vybrané kresby, malby a grafické listy inspirované cirkusovým prostředím ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary.

Téma cirkusu se objevovalo v českém umění od počátku 20. století. Velmi silně se tento motiv uplatňoval ve výtvarném umění i v literatuře v období meziválečném. Cirkus představuje alternaci světa, ve kterém žijeme. V tomto snovém světě je možné téměř vše. Cirkusové prostředí umožňovalo divákům na chvíli uniknout z šedi každodennosti. Tyto motivy oslovily i významné světové malíře, například Georgese Seurata či Pabla Picassa. V českém prostředí je toto téma spjato s poetismem a kubismem. Vystavena jsou díla z první i druhé poloviny 20. století. Významnou část výstavy tvoří grafické listy Františka Tichého.

Po komentované prohlídce výstavy bude následovat výtvarná dílna inspirovaná cirkusovými motivy. Konkrétní náplň dílny bude konzultována s pedagogem a uzpůsobena věku žáků. Některé z možností: suchá jehla (viz obr. dole), výroba magnetů, tvorba žonglovacích míčků, siluety artistů a baletek (viz obr. vpravo) aj.

Galerijní animace k jednotlivým výstavám, včetně výtvarné dílny, jsou koncipovány cca na 80 minut.

Vstupné: 30 Kč / žák

Pedagogický doprovod zdarma.

O výstavě