Galerijní animace k výstavě Rozmanitá strohost II


Termín: od 2. 06. 2015 do 27. 09. 2015

V druhé polovině 50. a zejména na počátku 60. let 20. století dospěli mnozí čeští a slovenští umělci, v souvislosti se světovým děním, k nepředmětnému a nefigurálnímu projevu, k tzv. abstrakci. Kupodivu i ona měla bezpočet variant. Jednou z nich se stala klidná a zdrženlivá, až nenápadná působivost geometricky a konstruktivně budovaných výtvarných děl. Ve světě se pro ně vžily termíny – geometrické a konstruktivní umění a také optické umění, čili OP ART.

Svět kolem člověka a jeho vnitřní prožívání začaly všeobjímat sice abstrahované a odtažité symboly geometrické mluvy (body, čáry, trojúhelníky, kruhy, čtverce apod.), mající však velkou výpovědní a neotřelou moc. Barevná škála začala být výrazně redukována, zůstal téměř jen kontrast černé a bílé či jiných barevných dvojic. Na druhé straně ovšem zářily barvy spektra. Zmizely stopy individuálního malířského rukopisu. Setřely se rozdíly mezi závěsným obrazem, sochou či plastikou. Došlo k jejich prolínání. Kresba se stala obrazem, obraz se změnil v reliéf.

Základním požadavkem se stala geometrická čistota, preciznost tvarového a formálního pojetí a také variabilnost. Objektivizující, racionální tvůrčí princip, který vtěsnával rozmanitý svět člověka do nové optické soustavy jakéhosi nového řádu, přesto nebyl zbaven hravosti a neotřelé harmonie. Umožnil divákovi nově nahlížet na dění kolem sebe, ukázal, že v umění neexistují hranice, které by omezovaly lidské poznání. Kromě děl Františka Hudečka, Stanislava Kolíbala, nebo Vladislava Mirvalda, Miloše Urbáska, či Zdeňka Sýkory, jsou vystaveny kresby, objekty a fotografie autorů působících v karlovarském regionu – Bořivoje Hořínka, Pavla Knapka, Františka Stekera, Ladislava Švarce a Jaroslava Vlasáka.

Galerijní animace k výstavě Rozmanitá strohost II se skládá z komentované prohlídky výstavy a tvůrčí dílny inspirovanou geometrickými motivy. Žáci a studenti se naučí vnímat geometrii kolem sebe, vidět jí v přírodě a v krajině. Naučí se výtvarně se vyjadřovat pomocí geometrických tvarů, vnímat a hledat významy jednotlivých geometrických tvarů, přemýšlet nad barevnými kontrasty a působení barevného spektra.

 

Náplň výtvarné dílny bude přizpůsobena věkové kategorii žáků či studentů, časovým možnostem dané školní skupiny, počtu dětí ve skupině a požadavkům vyučujícího.

 

Jednotlivé varianty tvůrčí dílny jsou:

A. Černobílá struktura – inspirace dílem Zdeňka Sýkory

- tvorba dvou nebo tří rozměrné struktury z bílých a černých koleček

- vhodné pro první a druhý stupeň základních škol i pro střední školy

B. Tangramy – hlavolam ze staré Číny skládající se ze sedmi geometrických útvarů

- dílky hlavolamu lze skládat do různých obrazců a motivů, například zvířatek

- vhodné pro první a druhý stupeň základních škol