Galerijní animace k výstavě Petra Buzková Pjotra / Návraty k sobě


Termín: od 10. 09. 2017 do 31. 10. 2017
Čas: dle předchozí telefonické domluvy

Galerijní animace k výstavě

Petra Buzková Pjotra / Návraty k sobě

 

Hlavním a vyjadřovacím prostředkem Petry Buzkové je malba, ve které klade důraz na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspiraci nachází ve vzpomínkách na své zážitky především z dětství.  Obrazy jsou v duchu subjektivního vnímání světa kolem nás.

Část galerijní animace proběhne přímo ve výstavě, kde budou děti plnit drobné úkoly, aby si pozorně prohlédli autorčina díla. Poté bude následovat výtvarná dílna inspirovaná autorčinou tvorbou, která bude zaměřená především na práci s barvou.

Galerijní animace k jednotlivým výstavám, včetně výtvarné dílny, jsou koncipovány cca na 80 minut.

Vstupné: 30 Kč / žák

Pedagogický doprovod zdarma.

 

O výstavě