Galerijní animace k výstavě Hele, kniha...


Termín: od 1. 09. 2015 do 30. 09. 2015
Čas: dle předchozí domluvy

Výstava Hele, kniha… představuje rozmanité práce studentů Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni zabývající se různým pojetím knihy. Kniha se na výstavě představuje jako svébytné nejen informační, ale také umělecké médium, jehož možností zpracování je nespočetně. K vidění jsou ručně vázané knihy šité japonskou či koptskou vazbou, tedy tradiční knihařská práce. Tradiční je také práce s ručním papírem, přičemž méně tradiční, ale o to pozoruhodnější je práce s barvenou papírovinou, která je využita pro tvorbu knižní ilustrace. K vidění jsou také skládaná leporela, z různých materiálů, různého způsobu zpracování a různých formátů. Největšími knihami lze procházet, jiné lze otevřít a „vstoupit“ do nich.

Zastoupen je také komiks, který se zde objevuje především v podobě plzeňských pověstí, historie města a slavných osobností Plzně. Komiks je také zpracován v podobě velkých kostek, které volně levitují v prostoru. Některé vystavené práce se pohybují na rozmezí knihy a objektu a kladou divákům otázky, jestli to či ono je stále ještě knihou… Výstava je připravena jako interaktivní, všechny vystavené knihy lze prohlížet a vnímat je také hapticky. Výstava si klade za cíl dokázat, že i v době informačních technologií je kniha stále důležitým prostředkem komunikace a nositelem informace a zároveň může být svébytným vyjádřením uměleckých a designérských autorských přístupů.

Galerijní animace k výstavě se skládá z komentované prohlídky výstavy a tvůrčí dílny zaměřené na tvorbu vlastní knihy. Technika, kterou žáci či studenti budou vytvářet svou vlastní knihu, bude přizpůsobena věkové kategorii žáků či studentů, časovým možnostem dané školní skupiny, počtu dětí ve skupině a požadavkům vyučujícího.

 

Jednotlivé varianty tvůrčí dílen jsou:

A. Příběh písmenka - tvorba drobného leporela s úkolem zaměřeným na typografii

- vhodné pro první a druhý stupeň základních škol

B. Japonská vazba – tvorba sešitu či deníčku

- vhodné pro děti od 3. třídy ZŠ, druhý stupeň ZŠ i střední školy

C. Skládané knihy – výroba jednoduchého fotoalba, skládanky vycházející z origami

- vhodné pro děti od 2. třídy ZŠ, druhý stupeň SŠ i střední školy

- při menších skupinách nebo při větší časové možnosti skupiny si děti mohou donést s sebou vlastní fotografie a album si vyzdobit také zevnitř

D. Leporelo – tvorba leporela s pevnými deskami, které též může sloužit jako fotoalbum

- vhodné pro děti od 3. třídy ZŠ, druhý stupeň ZŠ i střední školy

E. Animovaný film – součástí výstavy je i přístroj praxinoskop – na základě jehož děti pochopí, jakým způsobem se tvoří animovaný film, děti si vytvoří svůj vlastní animovaný film – rozfázovaný děj do dvaceti políček, který si poté v přístroji vyzkouší

- vhodné pro první stupeň ZŠ

 

Vstupné: 20 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma