Galerijní animace k výstavě Grafické lahůdky II – Současná evropská exlibis

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris, ukáže 450 knižních značek z let 1990 - 2008. Na jejím profilu se podílí autoři z Anglie, Běloruska, Bulharska, Česka, Estonska, Francie, Nizozemí, Itálie, Litva, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Srbska, Švýcarska a Ukrajiny. Celá vzácná kolekce je výsledkem sběratelského úsilí soukromého sběratele a je druhou ukázkou tzv. grafických lahůdek, kterým se Galerie umění věnuje ve výstavní sezóně roku 2012.

Galerijní animace je určena pro druhý stupeň základní školy a pro školy střední. Objasní pojem exlibris a přiblíží specifika tohoto žánru. Na základě tvorby vystavených autorů bude žákům či studentům vysvětleno rozdělení grafických technik na tisk z hloubky a tisk z výšky a také jednotlivé grafické techniky. Po prohlídce výstavy si studenti vyzkouší vytvořit svou vlastní exlibris.

Délka programu: 60 až 70 minut

Vstupné: 20 Kč/žák, student. Pedagogický doprovod zdarma.