Zahradní slavnost 2018 / S knihou v trávě


Tradiční den otevřených dveří byl v roce 2018 inspirován výstavou Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana. Pro návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný program a bylo možné si také prohlédnout všechny aktuální výstavy zdarma. V dopoledním bloku proběhlo několik tvůrčích dílen a workshopů pro děti i dospělé. S edukátorkou Kateřinou Pavelkou si návštěvníci naučili vyrábět vlastní ruční papír, který si ozdobili přírodninami. Výtvarná dílna Veroniky Žákové, restaurátorky se zaměřením na knižní vazbu a umění na papíře, uvedla účastníky dílny do problematiky restaurování knihy. Edukátorka Pavla Vargová si připravila výtvarnou dílnu zaměřenou na recyklaci knižních stránek. Návštěvníci si vytvořili origami skládačky jeřábků, kterými jsme společně ozdobili vrbovou "bránu do knihy". Dílna výtvarnice Martiny Škopové byla zaměřena na výrobu vlastní knihy – komiksového leporela. Děti, ale dospělí vymýšleli vlastní příběhy, které zpracovávali technikou koláže a kresby. Záložky do knížky si návštěvníci vyráběli s edukátorkou Michaelou Šárköziovou. Počátek odpoledního programu patřil zejména dětským návštěvníkům a rodičům. Od 14 hodin proběhla Knihomolí pohádka v podání divadelního spolku Ochotníci Ostrov pod taktovkou Leny ANEER Pintnerové. Výstavou Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana, která organizátory inspirovala k celodennímu programu, provedla v 14:30 její autorka a kurátorka Gina Renotière (Muzeum umění Olomouc). Závěr programu (16:00) patřil čtení povídek z knihy Stíny nad Krušnými horami, kterou vydala Nadace St. Joachim. Povídku Jáchymovská pověst o čarovném kvítku přečetli pan Jaroslav Ochec společně s Eliškou Failovou. Během celého dne bylo možné si prohlédnout také prezentaci prací žáků osmé třídy Střední školy, základní školy a mateřská školy Kraslice, která se zapojila do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, jehož cílem je nastavení funkčního systému spolupráce umělců s pedagogy při přípravě a realizaci výuky ve třídách. V tomto případě navazovala spolupráce v hodinách literatury. V rámci výuky vzniklo 9 objektů/knih navazujících na literární díla probíraná žáky osmých tříd. Tyto příběhy měly být zpracovány tak, aby přímo vystupovaly ze stránek starých knih, které byly využity jako výtvarný materiál. Galerie umění děkuje Městu Ostrov za finanční podporu Zahradní slavnosti. Foto: Lada Lapinova a Zdeňka Bílková