Velikonoční dílna - Kohoutek z plsti 22. 3. 2018

Velikonoční dílna - Kohoutek z plsti 22. 3. 2018


Fotografie z velikonoční výtvarné dílny, která byla zaměřená na tvorbu šitého kohoutka z plsti. Děti pracovaly s barevnými plstěmi, ze kterých si vystřihly srdčíka, z nichž poskládaly velikonočního kohoutka. Každý si vytvořil svou barevnou kombinaci. Děti se v rámci dílny se rozvíjely v oblasti estetického cítění, barevných vztahů a harmonii barev, ale dozvěděly se také mnoho zajímavostí o velikonočních svátcích a tradicích. Dne 22. března se dílny zúčastnila třída 4.C ze 3. Základní školy Májová v Ostrově s paní učitelkou Helenou Daníčkovou.

Výtvarnou dílnu připravily Zdeňka Bílková a Kateřina Pavelková.