Program pro příměstský tábor MDDM Ostrov 10. 7. 2018

Program pro příměstský tábor MDDM Ostrov 10. 7. 2018


Dne 10. 7. nás navštívily děti z příměstského tábora MDDM Ostrov. Protože dětí bylo 37, rozdělily jsme děti do dvou skupin. jedna skupina se věnovala shibori batice a děti si vytvořily krásná trička dekorovaná touto prastarou japonskou technikou. Druhá skupina se dozvědela zajímavosti z ostrovské historie a prohlédla si výstavu 5 x 8 = 40. děti následně ve skupinách tvořily koláž z vybraných sbírkových děl a historických rytin. PO hodině se skupiny vyměnily. Nechyběla také prohlídka výstavy Buntes Gold / Peru očima současných německých textilních výtvarnic, která nás inspirovala k tvorbě triček technikou shibori.

Program připravily Katka Hanková a Zdeňka Bílková.