Animace k výstavě 5x8=40 / Grafika a kresba ze sbírek 19.10.2018

Animace k výstavě 5x8=40 / Grafika a kresba ze sbírek 19.10.2018


Fotografie z galerijní animace k výstavě 5 x 8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. století. Tuto výstavu finančně podpořil Karlovarský kraj. V rámci programu děti nejprve shlédly díla, která vznikla v klíčových letech české historie, a byla to díla opravdu zvučných jmen, přičemž my jsme si z nich jako inspiraci vybrali krajinu Josefa Lady. Ladovu kresbu jsme se pokoušeli převést do grafiky, a to technikou, kterou používala Alena Kučerová. Snažili jsme se tak propojit dílo dvou zcela odlišných autorů, a to jak již z hlediska výtvarných technik, tak z hlediska jejich rozlišného estetického a výtvarného vnímání. Probíjením kovového plátku a následným tiskem v satynýrce vznikaly působivé a barevné grafiky, odkazující jak k Ladově estetice, tak k výtvarnému směřování Kučerové. Anebo...spojily se dvě osmičky... a to rok 1938 a 1968. Autoři a díla, která by se zřejmě za jiných okolností nesetkala. Tento program dne 19. 10. 2018 navštívila třída paní učitelky Jany Kopecké ze Základní školy Krušnohorská v Ostrově. Program připravila Kateřina Hanková.