Zahradní slavnost 2017

Zahradní slavnost 2017


Zahradní slavnost je zároveň Dnem otevřených dveří galerie, přičemž zahájení se ujal dívčí flétnový soubor Traxlety ze Základní umělecké školy v Ostrově. Program slavnosti každoročně navazuje na aktuální výstavy jím kurátorský projekt Radka Wohlmutha EXPOZICE.Vybraní mladí autoři vytvořili pro jednotlivé místnosti expozice, které vycházejí z tradičního rozdělení šlechtických sídel. Pro návštěvníky Zahradní slavnosti byl v každé z těchto místností přípraven interaktivní program či výtvarná dílna. V Galerii předků, jenž vytvořil Krištof Kintera, se děti mohly stylizovat ho historických postav, do svého vlastního předka. V čínském salonku Patrika Hábla byla připravena výtvarná dílna inspirovaná čínskou kaligrafií. Ve ztracené komnatě Ondřeje Basjuka se rodiče i děti dozvěděli tajné příběhy a legendy z ostrovské historie. V Geo-grafickém kabinetu Jany Kasalové si návštěvníci mohli vytvořit kartografický šperk s motivem ostrovského parku. V loveckém salónku Markéty Hlinovské nejprve návštěvníci prošli březovým hájem a následně kreslili zvířátka a pozorovali kukátky. Inspirací k interaktivní hře se sklem a světlem byl Relikviář skleněného prince Petra Nikla.

Na závěr odpoledne byla pro návštěvníky připravena autorská komentovaná prohlídka výstavy Dominika Langa / Inventura jednoho ostrova, která se nachází v přízemí letohrádku. Dominik Lang patří k předních mladým konceptuálním sochařům a vytvořil pro prostory letohrádku unikátní instalaci z písku, která připomíná archeologické naleziště.