Vánoční věnce 4. 12. 2017

Vánoční věnce 4. 12. 2017


Fotografie z výtvarné dílny zaměřené na tvorbu originálních věnců. K výrobě věnců jsme použili pečící papír. Následně jsme je dekorovali přírodninami, skleněnými a dřevěnými vánočními ozdobami. Děti si vytvořily nádherné vánoční věnce. Dílna se uskutečnila dne 4. prosince 2017 a zúčastnilo se jí 23 žáků 5. B ze 3. ZŠ Ostrov Májová paní učitelky Michaely Budaiové.

Vánoční tvůrčí dílny slouží k rozvoji výtvarných schopností a kreativního myšlení žáků a studentů a přinášejí alternativní možnost výuky výtvarné výchovy v prostorách galerie. Nabízejí moderní a současné techniky, z nichž některé by se ve školním prostředí daly velmi těžko realizovat. Tyto výtvarné dílny jsou alternativou ke galerijním animacím a lze je tedy realizovat i mimo výstavní sezónu. Dílny se skládají vždy z edukační části, kde je žákům představena zvolená výtvarná technika a její historie. Tyto dílny jsou často připravovány v souvislosti s nadcházejícími významnými svátky (Velikonoce, Vánoce aj.), přičemž zahrnují vždy povídání o zvycích, tradicích a historii těchto svátků. Děti se v rámci dílen nejen naučí novou výtvarnou techniku, ale zároveň se rozvíjejí v oblasti estetického cítění, barevných vztahů a harmonii barev a učí se komunikovat výtvarným jazykem. Žákům i studentům bude poskytnut veškerý potřebný výtvarný materiál na danou dílnu.