Vánoční razítkování 8. 12. 2017

Vánoční razítkování 8. 12. 2017


Fotografie z vánoční výtvarné dílny pro školní skupiny, která byla zaměřená na tvorbu vlatního balícího papíru, visaček na dárky a vánočních přání. Použili jsme krásná razítka a pokusili se pomocí nich vytvořit originální vzory. Děti práce velice bavila a odnesly si domů krásné výrobky. Výtvarná dílna se uskutečnila pro žáky ze Základní školy Ostrov paní učitelky Kopecké.

Vánoční tvůrčí dílny slouží k rozvoji výtvarných schopností a kreativního myšlení žáků a studentů a přinášejí alternativní možnost výuky výtvarné výchovy v prostorách galerie. Nabízejí moderní a současné techniky, z nichž některé by se ve školním prostředí daly velmi těžko realizovat. Tyto výtvarné dílny jsou alternativou ke galerijním animacím a lze je tedy realizovat i mimo výstavní sezónu. Dílny se skládají vždy z edukační části, kde je žákům představena zvolená výtvarná technika a její historie. Tyto dílny jsou často připravovány v souvislosti s nadcházejícími významnými svátky (Velikonoce, Vánoce aj.), přičemž zahrnují vždy povídání o zvycích, tradicích a historii těchto svátků. Děti se v rámci dílen nejen naučí novou výtvarnou techniku, ale zároveň se rozvíjejí v oblasti estetického cítění, barevných vztahů a harmonii barev a učí se komunikovat výtvarným jazykem. Žákům i studentům bude poskytnut veškerý potřebný výtvarný materiál na danou dílnu.