Vánoční dílna - papírové stromečky 15. 12. 2017

Vánoční dílna - papírové stromečky 15. 12. 2017


Fotografie z vánočního výtvarného programu pro třídu 4.B paní učitelky Zuzany Knapkové z 1. Základní školy v Ostrově. Žáci si nejprve prohlédli výstavu německých autorů žijících před 2. světovou válkou v pohraničí. Shlédli grafiky například Carla Thiemana, Waltera Klemma či Heinricha Vogelera, dozvěděli se informace o jejich životních osudech i o tom, jakým motivům se autoři ve svých dílech věnovali. V grafikách poznali Boží Dar či Klínovec. Následovala výtvarná dílna zaměřená na tvorbu jednoho z hlavních vánoční symbolů - stromečku. Tradice zdobení vánočních stromečků pochází z německých měst, poprvé se objevil v Brémám v roce 1570 (odkud pocházel právě Heinrich Vogeler). Postupně z bohatých měšťanských německých domů dostává i do domů chudšího obyvatelstva a počátkem 19. století se začíná objevovat i v zemích českých. Výtvarný program připravila Zdeňka Bílková a Katka Pavelková.