Inspirace dílem Pavla Piekara – Interaktivní program pro seniorky

Inspirace dílem Pavla Piekara – Interaktivní program pro seniorky


Ve školním roce 2016/2017 připravila Základní umělecká škola Ostrov nově výuku pro seniory. Kromě výtvarného oboru nabízí také výuku v oboru hudebním. Ve výtvarném oboru byly v tomto školním roce otevřeny dvě třídy po sedmi studentech, které vede Mgr. Lukáš Lerch. Speciálně pro jeho svěřenkyně připravila galerie cyklus interaktivních programů, které jsou inspirované sbírkovými předměty, jež spravuje Galerie umění Karlovy Vary. Program se skládá s povídání o životním osudu a výtvarném díle daného umělce a poté následuje výtvarná dílna inspirovaná jeho tvorbou. Druhý program z tohoto cyklu byl zaměřen na osobnost jednoho z nejzajímavějších současných českých grafiků Pavla Piekara, kterému galerie připravila v roce 2015 autorskou výstavu.

Seniorky se dozvěděly nejen zajímavosti o tvorbě Pavla Piekara, ale také spoustu informací týkající se grafických výtvarných technik (např. rozdělení na techniky tisku z výšky, hloubky, plochy, identifikace grafických technik, specifika grafiky jako takové) a postup práce se sbírkovými předměty na papíře, které má galerie ve svých sbírkách. Následovala výtvarná dílna zaměřená na techniku linorytu. Seniorky měly možnost inspirovat se specifickou technikou Pavla Piekara a dle vlastních návrhů (téma bylo volné) vytvořit vlastní linorytovou matrici a následně jí otisknout. Pavel Piekar sestavuje své obrazy z několika matric a používá typické šrafování. Seniorky měly také možnost si vyzkoušet, jakým způsobem funguje soutisk několika barevných vrstev.

Celkem téměř tříhodinová animace proběhla v ateliéru letohrádku dne 23. února 2017 a zúčastnilo se jí 10 seniorek. Program připravila Zdeňka Bílková.