Galerijní animace k výstavě EXPOZICE

Galerijní animace k výstavě EXPOZICE


Výstavu EXPOZICE, která se konala v první polovině roku 2017, připravil kurátor Radek Wohlmuth. Vystavující autoři Basjuk Ondřej, Patrik Hábl, Markéta Hlinovská, Jana Kasalova, Krištof Kintera, Šárka Basjuk Koudelová, Petr Nikl, Eugenio Percossi připravili zcela nový prohlídkový okruh po galerii. Návštěvníci výstavy, ale také doprovodných programů měli možnost prozkoumat tradiční zámecké prostory v netradičním pojetí. Navštívili například Galerii předků, Čínský salónek, Ztracenou komnatu či Lovecký salónek. Osm současných autorů vytvořilo osm zámeckých komnat.

V rámci galerijních animací k výstavě jsme si povídali o historii a legendách budovy letohrádku, o tajemné alchymistické laboratoři, o tom, kde byla ložnice markraběnky či o tajném schodišti vévody. EXPOZICE spojovala minulé a současné a stejně tak i my jsme se společně pohybovaly mezi minulostí a současností. Interaktivní program se odehrával přímo ve výstavě a na závěr byl doplněn výtvarnou dílnou inspirovanou Galerií předků Krištofa Kintery, kde děti či studenti měli za úkol vymyslet si svého imaginární předka, a to formou koláže.

V měsíci květnu a červnu 2017 se uskutečnilo 18 těchto zážitkových programů a zúčastnilo se jich 248 žáků a studentů.

Koncepce a realizace programů: Zdeňka Bílková