Galerijní animace k výstavám P. Buzkové a L. Tůmy

Galerijní animace k výstavám P. Buzkové a L. Tůmy


Na přelomu září a října probíhaly v letohrádku galerijní animace k výstavám Petry Buzkové Pjotry a Lukáše Tůmy. 

Petra Buzková Pjotra / Návraty k sobě

Hlavním a vyjadřovacím prostředkem Petry Buzkové je malba, ve které klade důraz na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspiraci nachází ve vzpomínkách na své zážitky především z dětství.  Obrazy jsou v duchu subjektivního vnímání světa kolem nás.

Lukáš Tůma / zá-ti-ším

Pro tvorbu Lukáše Tůmy je typické experimentování s klasickými grafickými technikami. Neobvykle kombinuje hlubotiskové techniky s tiskem z výšky či sestavuje obraz z několika tiskových matric. Z jedné matrice vytváří více tisků, v různých barevných variantách, ve kterých hledá ideální souhru barvy a tvaru.

Animace se uskutečnila přímo ve výstavě. S dětmi jsme si povídali o jejich zážitcích s dětství, o předmětech, které jim připomínají nějakou událost. Zkoumali jsme společně detaily obrazů Petry Buzkové. Mluvili jsme též o tom, jakých způsobem může malíř či grafik zobrazit v díle světlo. Hledali jsme ideu stromu - lineární kresby stromu na průhledném papíře jsme prosvítili a součet jednotlivých obrazů nám ukázal, jak různě lze vnímat strom. Snímali jsme stopu z matricí Lukáše Tůmy, technikou frotáže.

V měsíci září a říjen 2017 se ukutečnilo 14 edukačních programů a zúčastnilo se jich 262 dětí.

Koncepce programu: Zdeňka Bílková, Kateřina Pavelková

Realizace: Zdeňka Bílková, Kateřina Pavelková a Michaela Šárköziová