Dny evropského kulturního dědictví 16. 9. 2017


Dny evropského kulturního dědictví / workshop + divadlo + vernisáž historického porcelánu

V rámci oslav Dnů evropského kulturního dědictví, které podpořil Karlovarský kraj, se v Letohrádku Ostrov uskutečnil nejprve autorský workshop Lenky Sárové Malíské zaměřený na dekoraci porcelánu naglazurovými barvami. Workshopu se zúčastnilo 25 osob.

Následovala krásná loutková pohádka Divadla Studna s názvem Zvířátka a loupežníci. Pohádka pobavila a rozesmála více než tři desítky malý i velkých diváků. Po představení si diváci mohli z blízka prohlédnout jednotlivé loutky a vyzkoušet si je ovládat.

Vrcholem dne byla slavnostní vernisáž výstavy sbírky historického porcelánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. Na vernisáži promluvila paní hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzerová; náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová, starosta Města Ostrova Ing. Josef Železný a ředitelka SUPŠ KV Ing. Markéta Šlechtová. Návštěvníky blíže se sbírkou hitorického porcelánu seznámil ak. soch. Jiří Kožíšek, kurátor výstavy. Vernisáž moderoval Mgr. Jan Samec, ředitel galerie. O hudební vystoupení se postarali Primitivové neznámé kultury. Vernisáže se zúčastnilo více než 80 osob.