Ženy v umění - přednášky


Přednáška Ženy v umění se uskutečnila 29. září 2011 v rámci doprovodného programu k výstavě Ženské závislosti II. Na přednášce přednesli své příspěvky o ženském umění - Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, MgA. Eliška Furčáková a Mgr. Božena Vachudová.